I går skrev Bergens Tidende at Kirken ønsker å la foreldre betale for å øke kvaliteten på konfirmantarbeidet. Både i Søreide og i mange andre menigheter i bergensområdet er dette for lengst blitt en realitet.

— Hos oss betaler hver konfirmant 600 kroner. De som er med på idrettsopplegget, Ten Sing eller leir må ut mer, sier Kolbjørn Gunnarson.

Pengene går til å dekke utgifter som bibler, vedlikehold av kapper og transport for frivillige ledere.

— Slik det er i dag, dekker tilskuddene fra Bergen kirkelige fellesråd bare den aller mest nødvendige undervisningen. Hvis ikke vi hadde tatt betaling fra foreldrene, ville opplegget for konfirmantene vært svært stusslig. Vi måtte nøyd oss med klasseromsopplegg og kunne ikke hatt de aktivitetene vi har i dag, sier kapellanen.

Han understreker at det i utgangspunktet er kommunene, gjennom Bergen kirkelige fellesråd, som skal sørge for penger til konfirmantopplæringen.

— Ifølge loven er det slik, men vi får altfor lite til å klare oss. Vi ville brutt planen for hvordan konfirmantarbeidet skal foregå dersom vi ikke hadde fått penger fra foreldrene, sier Gunnarson

Manglende penger til konfirmantundervisning føyer seg inn i en lang rekke av økonomiske begrensninger i Søreide kirke.

N Menigheten mangler kateket og har selv begynt å samle inn penger til stillingen fordi de ikke får dekket den på andre måter.

N Ingen av rommene i kirken egner seg til sjelesorg, og kapellan Kolbjørn Gunnarson må dermed dra hjem til dem som ønsker samtale.

N Det tretti år gamle kirkebygget lekker flere steder.

— Tidligere rant vannet rett ned foran alteret. Nå er dette reparert, men i inngangspartiet strømmer det fremdeles nedover veggene når regnet er som verst, sier Gunnarson.

Selv om den økonomiske situasjonen i menigheten hans er dårlig, håper kapellanen at han slipper å gå på tiggerferd til medlemmene.

— Jeg får en litt flau smak i munnen av dette. Det er først og fremst myndighetene sitt ansvar å sørge for nødvendige oppgaver og vedlikehold, sier Gunnarson.