Den såkalte Ph. d-kandidaten leverte avhandlingen sin i november 2010. Men avhandlingen ble underkjent på grunn av manglende sitering, og studenten ble utvist.

Doktoranden har vært uten arbeid og inntekt siden januar i år, og har store problemer med å få jobb innen fagfeltet sitt fordi han ikke har en godkjent doktorgrad.

Krever svar

Nå melder På Høyden, nettavisen for Universitetet i Bergen, at Sivilombudsmannen har tatt tak i saken og krever en rekke svar fra ledelsen ved Universitetet i Bergen.

Blant annet spør Sivilombudsmannen om UiB har rettslig grunnlag for å kaste studenten ut av programmet, og hvorfor UiB ikke følger fremgangsmåten i Universitetsloven når det gjelder klaging på vedtak.

Universitetet må også svare på hvorfor andre doktorander har fått levere omarbeidet avhandling når de er blitt underkjente på grunn av manglende sitatbruk eller feil.

Svarer innen fredag

Den utviste studenten har fått flere støttespillere. Blant dem jussprofessor Jan Frithjof Bernt. Han sier til På Høyde" at det er åpenbart at UiB har følt en trang til å vise at de tar fusk alvorlig. Men at saksbehandlingen ikke er i samsvar med Universitetsloven.

Studenten selv sier at det var 3–4 sider i innledningen som var mangelfullt sitert.

Universitetsstyret, som er ledet av rektor Sigmund Grønmo, skal ha et svar klart til Sivilombudsmannen til 17. august.