EFTAs overvåkingsorgan ESA stiller spørsmål ved at Norge setter en øvre grense for eierskapskonsentrasjon til 25 prosent av oppdrettsfiskproduksjonen i landet.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) må svare ESA om det norske regelverket, skriver FiskeribladetFiskaren. Hun må også redegjøre for om Norge mener reglene samsvarer med EØS-avtalen.

Henvendelsen fra ESA kommer etter at et norsk selskap klagde på det såkalte laksetaket på 25 prosent. Selskapet som kontaktet ESA skal være Marine Harvest, etter det FiskeribladetFiskaren erfarer, men de har ikke kommentert saken.

Norsk fiskeripolitikk gis unntak fra EØS-avtalen, men mye tyder på at ESA mener at oppdrettsnæringen ikke omfattes av dette.

Fiskeriministeren må svare ESA innen 29. oktober. Svaret kan bli avgjørende for om ESA åpner en sak mot Norge. En mulig konsekvens av en slik sak er at regjeringen blir nødt til å heve eller fjerne 25-prosentgrensen.

— Uten å gå i detalj om innholdet, er det selvsagt vår oppfatning at norsk lovgiving også på dette området er i samsvar med EØS-avtalen, sier ekspedisjonssjef Magnor Nerheim i Fiskeri- og kystdepartementet.

KREVER KLARHET: Lisbeth Berg-Hansen må redegjøre om norske regler for ESA. FOTO: Ørjan Deisz