I dag skal finansbyråd Liv Røssland (Frp) orientere finanskomiteen om hva kommunen gjør etter at Arbeidstilsynet kom med pålegg om å bedre forholdene ved alle kommunens 89 skoler.

Må møte i morgen også

I morgen møter hun i komité for oppvekst, sammen med skolebyråd Harald Victor Hove.

— Vi skal fortelle om påleggene som har kommet som følge av Arbeidstilsynets tilsyn, sier Hove, som egentlig skulle ha vært med i dag. Han skal i stedet delta på foreldremøte på Landås skole, der foreldrene skal orienteres om hvordan det blir i praksis når elevene skal busses til tre forskjellige skoler.

Finansbyråden skal fortelle komitemedlemmene hvordan de jobber med påleggene, finansieringen rundt vedlikeholdet og hvilke forbedringer som må gjøres.

Hun har ansvar for Bergen Kommunale Bygg, som eier skolebyggene i Bergen, og som står for vedlikeholdet.

Krever samlet plan

Ove Sverre Bjørdal fra Sp stiller i møtet i dag spørsmål om vedlikeholdsetterslepet i Bergen.

Han viser til at bystyret har behandlet sak om at det stod igjen 1,1 milliarder ubrukte investeringsmidler innenfor skole og barnehage.

— Jeg ber om å få vite hvor mye som står igjen og hvor mye som trengs av friske midler, sier Sp-politikeren.

Han mener det trengs en samlet plan for å få gjort noe med forfallet i nær fremtid.

— Dette er så alvorlig, at her vi må ta et tak. Flere partier har vært med på å skape det, nå må vi gjøre noe, sier han.

Synspunkter? Delta i debatten her.