Bakgrunnen for saken er revisjonen som ble gjort av kommunens behandling av den mye omtalte byggesaken i Svartediksveien 23.

Revisjonen kom med flengende kritikk av byggesaksavdelingens vurderinger og vedtak. Et enstemmig kontrollutvalg sluttet seg også til de kritiske merknadene.

— Ikke skikkelig gjennomtenkt

Men da saken havnet i bystyret valgte flertallet å gå i rette med kontrollutvalget.

Bystyreflertallet (Frp, KrF og Høyre) slo fast at innstilling til kontrollutvalget både var for kritisk og kategorisk i det som flertallet beskriver som en særdeles komplisert sak.

Flertallet slo også fast at administrasjonen og kommunerevisjonen hadde ulikt syn på bruken av det frie skjønn.

Kontrollutvalgets leder, Odd Rambøl, mener at bystyrets vedtak ikke kan være skikkelig gjennomtenkt.

Han viser til at det ikke bare er kommunerevisjonen som mener at det er grunn til å kritisere kommunens håndtering av saken.

— Den juridiske betenkningen som byggesaksavdelingen selv bestilte fra en uavhengig advokat, støttet på vesentlige punkter revisjonsrapportens kritikk, påpeker Rambøl.

Han mener hele saken reiser en prinsipiell diskusjon om hvordan bystyret skal forholde seg til kontrollutvalget.

— Jeg mener ikke at bystyret skal følge kontrollutvalget i alt. Men velger en å bryte med et enstemmig kontrollutvalg, må en forvente at bystyret kan støtte seg på solide faglige vurderinger, sier utvalgslederen.

- Var ikke komplisert

Han minner om at kontrollutvalget ikke er et hvilket som helst utvalg.

— Dette utvalgets mandat er hjemlet i loven, sier Rambøl.

Utvalget han leder skal ifølge kommuneloven, foreta det løpende tilsynet med hele kommunens forvaltning.

I et notat til sine kolleger i kontrollutvalget skriver Rambøl at han synes det er direkte merkelig at bystyret frikjenner byrådsavdelingen fordi saken var komplisert.

«Denne saken var ikke spesielt komplisert, det var byrådsadministrasjonens håndtering av saken som gjorde den komplisert,», skriver Rambøl.

— Hva skjer dersom dere ikke får den avklaringen dere ønsker hos ordføreren?

— Nei, det synes jeg ikke er relevant nå. Vi ønsker en dialog. Hva vi eventuelt gjør dersom vi ikke får en avklaring, kan fort oppfattes som trusler, sier Rambøl.

Si din mening om svartedikssaken.