Xhibition lyder navnet på kjøpesenteret, som flytter inn etter at Posten forlot det gamle postbygget for en uke siden. Med å velge et såpass offensivt uttrykk har Kløver Eiendom skapt problemer for seg selv.

Fem etasjer

Det var i august i 2001 selskapet Kløver Eiendom AS kjøpte postbygget for 167 millioner kroner. Nærmere en halv milliard kroner skal brukes til å gjøre Xhibition til Bergen sentrums største kjøpesenter.

I utgangspunktet skulle varehuset dekke tre etasjer. Men fordi Posten ønsker 1200 m2 til postbutikk i første etasje og ikke 400 kvadratmeter, har Kløver Eiendom søkt om å få etablere en matbutikk i kjelleretasjen. Dermed gikk man ut over reguleringsbestemmelsene som bare tillater kjøpesentre i tre etasjer.

— Kommunedelplanen setter ganske strenge rammer. I sentrum er det ikke lett å gå ut i flaten. Derfor mente vi det var rimelig at Kløver Eiendom fikk bruke en ekstra etasje til kjøpesenter. Særlig fordi posten utvider sitt areal, noe vi selvsagt er glade for, sa byråd Nils Arild Johnsen til Bergens Tidende 15. januar. Da vedtok byrådet å gi dispensasjon fra kommunedelplanen.

Flere hindre

For Kløver Eiendom var dette et svært viktig vedtak. Det fremgår av de mange ilmeldinger selskapet har sendt til byggesaksavdelingen i forbindelse med søknaden. Men dette er ikke det eneste hinderet som må forseres.

n Valg av bybanetrasé kan skape problemer for inn- og utkjøring.

n Fasadeendringene er delvis omstridt, og ennå ikke godkjent.

n Skiltplanen er svært omstridt og blir ganske sikkert ikke godkjent.

Men de fleste hindrene lar seg ganske sikkert passere med tilpasninger. I går fikk Kløver Eiendom tillatelse til å starte det innvendige ombyggingsarbeidet, bare en knapp uke etter at Posten flyttet ut. Utvendig kan arbeidet starte når fasadeendringene blir godkjent.

Må fjernes

Da ser det verre ut for skiltene. Det hjelper ikke at den ni meter høye og dyprøde «X-en» som er tenkt montert over den gamle hovedinngangen er gjennomskinnelig og lett kan tas ned. Tilsynsutvalget for byens utseende (TFBU) liker den ikke:

«TFBU foreslår at all skilting monteres på fast bakgrunn med ett reklameskilt pr. fasade. «X'en» er for dominerende og bør fjernes jf. Skiltvedtektenes paragraf 9.1.»

BT har de siste tre ukene gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med Geir Hove. Han eier gjennom sitt selskap Realforum 50 prosent av aksjene i Kløver Eiendom. Hove har ikke besvart henvendelsene.

<b>OMSTRIDT:</b> Tre etasjer høy, rød og dominerende blir «X-en» et kontroversielt varemerke for Kløver Eiendoms varehus Xhibition. GRAFIKK: YNGVE STEENSÆTH.