På møtet tirsdag kveld ble ungdomsskolen i Fresvik vedtatt nedlagt, etter en lang og det noen beskriver som svært bitter strid.

— De har hatt lyst til å legge ned skolen lenge. Nå bruker de Terra-saken som dekke, sa Aud Hansi (37) fra Fresvik.

Dee Cunningham (50) vil heller ikke være med på at dette er et fornuftig sparetiltak, og mener det i det lange løp kan slå negativt ut for kommunen.

— En del folk vil helt sikkert flytte. Noen har allerede flyttet. De slår beina under lokalsamfunnet, sier han.

I dag går tre elever på ungdomstrinnet på Fresvik, som nå blir flyttet til Feios.

Forslaget ble vedtatt med tolv mot fem stemmer.

Terraspøkelset

Det er sparespøkelset fra Terrasaken som har satt kroken på døren for ungdomsskolen i Fresvik. Vik kommune sliter med kjempeunderskudd etter Terra-skandalen. De sparer 700 000 på skolenedleggingen.

— Vi har et underskudd på 115-116 millioner kroner som vi må dekke inn over de neste åtte årene, sier ordfører i Vik Marta Finden Halset.

Venstre vil klage avgjørelsen inn for Fylkesmannen.

Les mer i morgendagens BT

Hva mener du om vedtaket?

Bergens Tidende
Marita Aarekol