KRISTINE HOLMELID

Rektor ved Mjølkeråen skole må ta timer fra større elever for at de små skal få et faglig forsvarlig tilbud.

Andre mener det nye systemet er rettferdig. — Vi kommer bedre ut enn før, sier rektor ved en av Bergens største skoler.

Rektor Ragnhild Fosheim ved Mjølkeråen skole må ta penger fra de eldre elevene for at førsteklassingene skal få et forsvarlig tilbud. I år har hun «stjålet» 14-15 timer fra de større elevene.

— Det er forferdelig vanskelig. Når jeg prøver å sikre noen elever nok lærerressurser, går det ut over de andre, sier rektor Ragnhild Fosheim ved Mjølkeråen skole i Åsane.

Mange elever, mer penger

Et nytt finansieringssystem for skolene i Bergen gjør at noen skoler sitter igjen med mindre penger enn før, mens andre får mer. Skolene får nå tildelt penger etter antall elever mer enn etter antall klasser.

Før fikk skolene automatisk flere lærerressurser når de måtte opprette en ny klasse. Men i høst forsvant klassebegrepet, og skolen får ikke automatisk flere lærere når elevtallet blir høyere.

Det fører til at skoler som før hadde relativt få elever i klassene, får mindre penger. De som før hadde høyt elevtall per klasse, skal dra fordel av det nye systemet.

- Var uforsvarlig

Fosheim, som har vært rektor i 15 år, er svært kritisk til den nye finansieringen av skolen.

I fjor var førsteklassingene sikret to lærere i alle timer hvis de var mer enn 18 elever. Men denne paragrafen i opplæringsloven er nå tatt bort. Dette, sammen med det nye finansieringssystemet, gjør at førsteklassingene ved Mjølkeråen får et dårligere tilbud.

Egentlig skulle klassene med 24 og 21 elever, der elevene er fra fem og et halvt år gamle, klart seg med en lærer hver i nesten alle timene.

— Men det mente jeg ikke var pedagogisk forsvarlig, sier rektor Fosheim.

Derfor har hun tatt penger fra de større, og gitt de yngste to lærere i 10 av 22 timer.

Foreldrene klaget

Foreldrene ved Mjølkeråen har også engasjert seg og sendt klagebrev til Bergen kommune. De mener at førsteklassingene ikke får et forsvarlig pedagogisk tilbud. Svaret fra kommunen var at skolen har 18,6 timer mer til disposisjon nå enn med den gamle tildelingsmodellen, og at det er opp til rektor å prioritere.

— Det er mulig det ser slik ut blant dem som styrer med kalkulator. Men ute i skolen har vi mindre å rutte med enn før, sier Fosheim.

Mye forvirring

Den nye stykkprisfinansieringen har ifølge Utdanningsforbundet i Bergen skapt forvirring og usikkerhet i skolen.

— Klassene sikret at en skole fikk et minimum av lærerressurser. Men når klassene faller bort, faller garantien om mer ressurser også bort, sier Dag Utle, leder for Utdanningsforbundet i Bergen.

Det er ennå tidlig i skoleåret, men Utle har fått bekymringstelefoner fra flere skoler som ser at elevene får mindre ressurser enn før.

— Vi har fått flere tilbakemeldinger på at lærere nå har undervisningsgrupper på opp mot 40 elever. Vi frykter at når den nye tildelingsmodellens andre fase begynner neste år, vil denne sammen med bortfall av klasser gjøre ressurssituasjonen i skolen enda vanskeligere, sier Utle. Andre er bekymret for at elever ikke får den spesialundervisningen de trenger.