BJARNE KVAM bjarne.kvam@bt.noStengning av Ulvsnesøy er også blitt vurdert, men den blir foreløpig skjermet.— Jeg har vært fengselsdirektør siden 1992, men har aldri hatt et så dårlig budsjett som dette, sier Per Sigurd Våge, som nå er direktør ved den nyopprettede Region Vest innen Kriminalomsorgen.Regionen trenger fem millioner kroner mer for å kunne opprettholde aktiviteten på fjorårets nivå. Festtaler uten penger Politikerne krever en bedre kriminalomsorg, men følger ikke opp med penger. Resultatet er at soningskøene vokser, og mulighetene reduseres for å hjelpe straffedømte tilbake til et konstruktivt liv.I tillegg til Bergen Fengsel har særlig Kriminalomsorg i frihet fått et dårlig budsjett. - Vi trenger minst 7 millioner, men har fått 640.000 for lite. Det går ut over vår mulighet til å følge opp sikringsdømte, og til å følge opp straffedømte under tilsyn, sier Milrid Sandve og Torbjørn Skjold, tillitsvalgte ved Kriminalomsorg i frihet (Kif).- Dette Kif-budsjettet er foreløpig. Kifs budsjett vil bli styrket, sier regiondirektør Våge. Stor effekt Kriminalomsorgen Region Vest har et budsjett på 143,6 millioner. - Budsjettene våre er allerede skrapet. Derfor får det store konsekvenser når det nå er blitt nedskjæringer, påpeker regiondirektør Per Sigurd Våge. Frigangsplassene i den åpne avdeling D i landsfengselet har betydning for hele landet. Stenger denne, forsvinner 30 prosent av kapasiteten innen frigang i Norge. Det betyr også slutten for muligheten for kvinner til å sone i åpen anstalt i bergensområdet.Også i andre byer står nå fengselsavdelinger ubrukte på grunn av pengemangel. I Region Vest vil imidlertid Vik Fengsel og fengselsdriften i Møre og Romsdal ikke bli nevneverdig berørt. Skal vurdere saken Jan Kato Fremstad, avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet, er ikke villig til å slå på krisealarmen til tross for at kriminalomsorgsansatte i hele landet klager over for lite penger. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) hevder at det er bevilget 50 millioner kroner for lite.- Vi skal nå ha en runde med hver av de seks kriminalomsorgsregionene og drøfte saken. Det skal vi gjøre innen 1. april. Før vi har gjort det, er det uklart hvor alvorlig situasjonen er. Vi har innført et helt nytt system med seks regioner, og det kan ta tid å tilpasse dette, sier Fremstad til Bergens Tidende.