I en fersk avgjørelse har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, som har behandlet klagesaken, bestemt at barnehagedriften må opphøre i løpet av sommeren, nærmere bestemt innen utgangen av uke 30.

Opprinnelig hadde kommunen tenkt at barnehagen skulle forbli på Montana til utgangen av 2017. Det første vedtaket om den midlertidige barnehagen kom i 2007. Deretter har den blitt forlenget to ganger.

Flere klager

Både Fylkesmannen i Hordaland og Lægdene Vel klaget på den forrige dispensasjonen som kommunen ga til den midlertidige barnehagen.

Fylkesmannen mente det var en klar forutsetning i 2007 at barnehagen bare skulle stå i tre år. De mener kommunens praksis med å forlenge slike midlertidige tillatelser ikke er godt nok, og at barnehagen beslaglegger en stor del av et viktig friområde.

Siden Hordalands fylkesmann klaget, var det Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som måtte behandle saken.

Avviser

De mener vilkårene for å gi en dispensasjon til denne barnehagen ikke er oppfylt. Behovet for lokal og nasjonal barnehagedekning endrer ikke oppfatningen deres.

Den siste gyldige dispensasjonen til barnehagen gikk dermed ut 31.12.2012. Driften må nå avvikles. Fylkesmannen gir barnehagen en kort frist. I konklusjonen sin skriver de:

«Fylkesmanenn ser imidlertid at omgjøringen av dispensasjonen kan medføre en vanskelig situasjon for brukerne av barnehagen, og at det bør tas særlig hensyn til dette. Vi har derfor kommet til at vi kan gi midlertidig dispensasjon for drift frem til den planlagte sommersteningen av barnehagen i uke 28 til 30, slik at kommunen kan foreta en kontrollert avvikling».

Hva er planen

Pål Hafstad Thorsen i Arbeiderpartiet krever å få vite hva byrådet skal gjøre med denne avgjørelsen.

— Mens Minde barnehage rives og nybygget reises for å øke kapasiteten, skulle nærmere 70 barn flyttes til Montana barnehage i byggeperioden. Hva er byrådets alternative plan, spør han.

Hafstad Thorsen viser til at over 600 barn har plass i midlertidige brakkebarnehager.

— Dette vedtaket kan få konsekvenser for flere av de midlertidige barnehagene i Bergen. Det kan forrykke hele barnehagestrukturen i Bergen.

Etter hans mening har byrådet vist manglende handlekraft når de har basert barnehageplassene på midlertidige brakker.

- Den beste måten

Byråd Harald Victor Hove sier de hadde håpet på et annet resultat.

— Vi mener fylkesmannen ikke tenker på det beste for samfunnet og nærmiljøet i denne saken. Det er behov for barnehageplasser i denne bydelen, og det er ikke mange ledige arealer, sier han.

Hove påpeker at dette vedtaket gjelder den midlertidige barnehagen. Byrådet ønsker imidlertid å bygge en permanent barnehage på samme tomt.

— Vi mener dette er den beste måten å ivareta friarealene der oppe på. Ved at det er åpent for alle på kveldstid, og barnehage for barn på dagtid, slik at disse slipper å måtte reise til Åsane for eksempel for å få barnehageplass.