Dette gjelder kommuner som ikke har klart å balansere de årlige utgiftene mot inntektene, slik at de driver med underskudd flere år på rad og skyver problemene foran seg. Kommuneloven pålegger da fylkesmannen å kontrollere disse kommunene.

Disse kommunene plikter:

— Søke fylkesmannen om lov til å ta opp lån.

— Fylkesmannen må godkjenne langsiktige økonomiske avtaler.

— Fylkesmannen skal godkjenne kommunens budsjetter.

Det kreves at budsjettene er i balanse og synes realistiske. Kommuner som allerede har underskudd, må vise hvordan de vil betale ned tidligere akkumulerte underskudd. Disse kan man få inntil fire år med å nedbetale, opplyser fylkesmann Svein Alsaker.

Kommunene kan ikke bare lettvint kvitte seg med underskuddet ved å selge unna kommunale bedrifter eller eiendommer. Ved salg av eierandeler i for eksempel et energiselskap, kan kommunene bare bruke avkastningen av salgssummen. Dette er for å unngå at kommunen ved slike salg bare blåser opp driftsnivået.