MARIANNE RØISELAND

GUNNAR WIEDERSTRØM Den etterlengtede studieturen ble ikke avlyst da alle skolene i Bergen fikk beskjed om å sette bremsen på.

— Turen var allerede planlagt i detalj. Vi hadde gjort avtaler om reisen, depositum var betalt og vi ville ha tapt en del penger dersom vi avlyste den, sier rektor Kari Løvby Jørgensen.

Dilemma

I mai var planene for turen nærmest i boks. I juni kom beskjeden fra bystyret om at skolen måtte kutte årsbudsjettet med 275.000 kroner.

— Vi vurderte om vi skulle ta kostnadene ved å avbestille reisen, eller om vi skulle ta belastningen ved å reise, sier Løvby Jørgensen. Rektor var klar over at det kunne bli en belastning å forsvare en studietur, samtidig som det kuttes i ekskursjoner og materiell for elevene.

— Jeg forstår at noen kan stille kritiske spørsmål ved dette. For oss er det veldig problematisk hvis dette blir brukt som bevis på at situasjonen ikke er så gal i skolen. For den er det.

Egenandel

De 31 lærerne som sist uke deltok på den fire dagers lange turen til Stockholm, betalte egenandel på 1500 kroner av egen lomme. Helgen gikk også med, uten at lærerne fikk kompensert for det.

— Lærerne investerte sin egen tid og sine egne penger i arbeidsplassen, påpeker rektor.

Studietur er ikke en årlig foreteelse for Løvås skole. I hele vår spinket og sparte skolen slik at de skulle få råd til turen. Planlegging av studietur til Stockholm var et lyspunkt i skolehverdagen.

— Vi har slitt en del de siste årene og det var viktig for oss å komme bort, få noen nye tanker og bli sveiset sammen sosialt, sier rektor. Hun mener forventningene ble innfridd.

— Vi fikk viktige impulser, blant annet i forhold til det å møte elever fra andre kulturer og med en annen bakgrunn.

Løvby Jørgensen tror studieturen til har bidratt til at kuttprosessen skal gå lettere denne høsten.

— Lærerne har fått noe positivt og er kanskje mer villig til å være fleksible og sjonglere slik at vi kommer i mål med budsjettkravet, sier Løvby Jørgensen.

Flere skoler

Også Fjellsdalen skole i Fyllingsdalen drar på studietur til Sverige denne høsten. Oppvekstsjef Elisabeth Eggum forsvarer turene.

— Jeg er blitt spurt om lærerne skal kutte turen og jeg har sagt nei til det. I den situasjonen skolene er i med nedskjæringer, er det viktig å bygge opp omkring personalet, sier oppvekstsjef Elisabeth Eggum i Fyllingsdalen bydel.

I Bergenhus bydel reiser personalet på Christi Krybbe til Finland, mens Hellen skole er litt mer beskjedne, og drar til Hå. Lærerne på Ny Krohnborg reiser til Polen.

Felles for alle turene er at lærerne betaler egenandel, jobber gratis som vikarer og tar fra oppsparte midler til kurs og seminarer som skolene disponerer.

Jorge Dal, leder for FAU i Bergen er litt betenkt.

— Jeg ser verdien av studieturer. Lærerne får med seg mye nyttig som elevene får glede av når de kommer tilbake. Men tatt i betraktning de mange budsjettkuttene bør man være forsiktig med å bruke penger til studieturer.