Fregattprosjektet mangler militært personell til rundt en tredel av stillingene. For å bøte på dette har Sjøforsvaret leid inn 13 konsulenter frem til alle fregattene er levert. Det vil trolig skje i slutten av 2010. De tolv øvrige stillingene i prosjektet står ubesatte.

Konsulentene lønnes på timebasis.

— En innleid konsulent koster Forsvaret omtrent to og en halv gang så mye som å benytte eget personell, sier lederen for fregattprosjektet, kommandør Nils Andreas Stensønes.

Helt nødvendig

Han beregner merutgiftene til konsulenthjelp til 16 millioner kroner i året, slik situasjonen er i dag.

— Vi er helt avhengig av disse konsulentene. De bringer med seg en unik kompetanse vi ikke kunne klart oss uten, sier han.

**_Les også:

Marinen må seile mindre_**

Selv om konsulentene koster mye, understreker Stensønes at budsjettrammene til prosjektet blir holdt.

— Vi har god økonomistyring. Her kommer ingen overraskelser, påpeker kommandøren.

Tar med seg kompetansen

Han har likevel ingen problemer med å vedgå at situasjonen er uheldig.

— Konsulentene tar med seg den kunnskapen de tilegner seg ut av Forsvaret når de slutter. Vi skulle gjerne hatt med oss den kompetansen over i driftsorganisasjonen når alle fregattene er levert. Det bekymrer meg, sier Nils Andreas Stensønes.

Bemanningsproblemene fører dessuten med seg økt arbeidspress, og til tider også overtidsbruk, for dem som er igjen i prosjektet.

Vil ikke forflytte problemet

— Det er heller ingen løsning å prøve og rekruttere nye medarbeidere fra andre deler av Sjøforsvaret. Da forskyver vi bare bemanningsproblemet, sier prosjektlederen.

Selv med mangel på folk, går hjulene rundt med fregattarbeidet.

— Jeg er mer bekymret for den fremtidige driften av de nye fregattene, sier Stensønes.

Helt siden den første fregatten, KNM «Fridtjof Nansen», ble levert for to og et halvt år siden, har det vært vanskelig å skaffe kvalifisert mannskap til de hypermoderne fartøyene. Mange slutter etter endt plikttid fordi de blir tilbudt attraktive og bedre betalte stillinger i det private næringslivet.

— Slik er det nå også. Vi har personell til å seile de tre fregattene vi har overtatt, men sliter foreløpig med å finne flere folk, sier sjefen for fregattvåpenet, Bjørn Egenberg.

Kraftig nedbemanning

Det er de siste årenes nedbemanning i Forsvaret, kombinert med gode tider i det private næringslivet, som gjør at det er mangel på teknisk personell i fregattprosjektet. Forsvaret kuttet 5000 årsverk i perioden 2000–2005. Flere ansatte fikk med seg lukrative sluttpakker. Forsvaret nådde målet om færre ansatte, men nedbemanningen førte også til at medarbeidere det virkelig var behov for sluttet. I enkelte tilfeller ble noen av dem senere leid inn igjen til Forsvaret for høye timesatser.

— Bare en av fregattprosjektets konsulenter har tidligere jobbet for Forsvaret, sier prosjektleder Stensønes.

Han ser det som svært viktig at offiserer som går i land fra fregattene, blir tatt vare på.

— Vi må gjøre det vi kan for å beholde dem i fregattenes landorganisasjon, sier han.

MANGLER EKSPERTISE: Sjøforsvarets fregattprosjekt har 25 ubesatte stillinger. For å bøte på det, er det leid inn konsulenter som koster to og en halv gang mer enn bruk av eget personell.ARKIVFOTO: TOR HØVIK