Sogningen var innkalt til førstegangstjeneste på Madla i Stavanger. Oppmøtedato var 10. januar i fjor, men 28-åringen møtte ikke, skriver Aftenposten.no.

Han møtte heller ikke senere, til tross for flere purringer. Dermed tok Krigsadvokatene i Sør-Norge affære og tok ut tiltale mot unnasluntreren.

Oslo tingrett har nå bestemt at han militærnekteren må tilbringe 15 dager i fengsel.

I retten forklarte mannen at han var klar over både innkallelsen fra Forsvaret og purringene han etter hvert fikk.

– Men jeg møtte ikke. Det passet dårlig med studioproogresjonen og arbeidet på universitetet, forklarte 28-åringen, som ikke brydde seg om å søke utsettelse.

Han tok betenkningstid da han fikk spørsmål om han ville anke dommen eller ikke