— På en måte er det greit, men samtidig innebærer det at jeg står uten mulighet til å få skoleplass før til høsten. Jeg har heller ingen jobb på hånden, sier osingen, som utfører siviltjenesten hos Os Turn på Kuventræ.

Han skulle ha dimittert i april neste år. Nå har han fått beskjed om at datoen er endret til 31. desember i år.

Behovet er borte

Allerede i juni ble sivilarbeiderne tilskrevet med beskjed om at tjenesten kunne bli forkortet. I høst kom beskjeden om at det er slutt fra nyttår.

— Norge har ikke lenger behov for å utskrive mannskaper til avtjening av sivil verneplikt, var begrunnelsen fra daværende justisminister Knut Storberget da endringen ble innført.

De siste årene har søkertallene til siviltjenesten vært sterkt synkende. For ti år siden ba mer enn 2000 unge om å få avtjene sivil verneplikt. I år er tallet 164. Årsaken er at Norges behov for soldater er blitt sterkt redusert i samme periode. Nå er det stort sett bare de som er motivert for det som blir kalt inn til ordinær militærtjeneste. Dermed slipper mange av dem som tidligere ba seg fritatt av overbevisningsgrunner å søke om siviltjeneste i stedet.

Reaksjoner

De som vil merke mest til at siviltjenesten blir lagt ned, er de frivillige og ideelle organisasjonene sivilarbeiderne har vært utplassert i.

— Vi har fått en del reaksjoner fra oppdragsgiverne våre. Flere er overrasket at det ikke lenger blir mulig å ta inn sivilarbeidere. Det er ingen tvil om at mange vil savne dem, sier Ragnhild Kristiansen, direktør i Siviltjenesten.

Det hadde også Knut Storberget forståelse for da han presenterte avviklingen av ordningen.

— Sivile vernepliktige har gjort en svært viktig jobb i samfunnet. Vi er sikre på at de vil bli savnet på tjenestestedene, uttalte den nylig avgåtte justisministeren.

Altmuligmann

I Os Turn har Vegard Leikvoll Moberg hatt varierte arbeidsoppgaver.

— Jeg er en slags altmuligmann, sier han.

En gang i uken trener han et syverlag, noe han som a-lagsspiller for Åsane er godt kvalifisert til. I tillegg rydder han og assisterer banemesteren på Kuventræ, som har en naturgressbane, to kunstgressbaner og klubbhus.

— Jeg er også med og organiserer to fotballturneringer, og utvikler internettsystemer for klubben, sier han.

For dette har han fått utbetalt 7500 kroner i måneden. Nå frykter han lediggang utover våren.

— Planen er å studere fra høsten. Heldigvis får jeg med meg to studiepoeng fra siviltjenesten, selv om jeg slutter før tiden, sier han.

Får fullt "dimmetillegg"

Trøsten får være at Leikvoll Moberg og de andre sivilarbeiderne som blir dimittert før tiden, likevel får utbetalt fullt "dimmetillegg" på 30.000 kroner.

— Det er ment å være en starthjelp i overgangen mellom tjeneste og ordinært, sivilt liv, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Torsgard i Justisdepartementet.

Lovforslaget om å legge ned siviltjenesten er ennå ikke kommet til Stortinget, men vil gjøre det i løpet av høstsesjonen.

— Vi synes det er synd at den sivile verneplikten blir fjernet. Lovendringen tar bort muligheten pasifister tidligere hadde til å tjene landet. Det er trist, men dette ser ut for å være en tapt sak, sier landstillitsvalgt Simen Jørgensen i Tillitsmannsordningen i Forsvaret.