ARNE HOFSETH

— Den nye samferdslelova frå 2003 har ført til store endringar, men ikkje når det gjeld nybygg av ferjefarty. Her er det signala i Nasjonal Transportplan vi har å styra etter, seier Stein Petter Eriksen på Ferjekontoret i Vegdirektoratet til Bergens Tidende.

Det vil truleg gå seks år før alle ferjestrekningane er i konkurranseutsett drift, men desse åra skal først og fremst brukast til utarbeiding av tilbodsmateriell, innhenting og vurdering av tilbod, forhandlingar og inngåing av kontrakt. Kjøp av nye ferjer står sjelden på agendaen.

— Halhjem-Sandvikvåg er eit unntakstilfelle, fordi det her skal prøvast med gassferjer, seier Eriksen.

Rammene som Regjeringa har lagt i Nasjonal Transportplan gir ikkje rom for raskare fornying av ferjeflåten enn det som har vore tilfelle dei seinare åra, knapt to nye ferjer i året i gjennomsnitt.

I fjor vart det sett inn ei splitter ny ferje mellom Aukra og Hollingsholmen i Møre og Romsdal. I år får Bastø-Fosen levert ei ny ferje. Desse to åra har drege gjennomsnittet ned.

Fjord 1 kunngjorde like før jul at dei har kontrahert ein 120-bilars ferje frå Fiskarstand Verft, med levering i mars 2006. Den nye ferja skal styrka ferjeflåten til FSF (Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane) generelt, og er ikkje øyremerkt til ei serskilt ferjestrekning.

Endeleg ei ny ferje til Vestlandet, med andre ord.