TOR LEIF PEDERSEN

Formannen i Hordaland Rasefjørfeklubb, Leif Bognøy, har hatt utrolig uflaks. Han kjøpte fire prakthøns fra en oppdretter i Rogaland., men så viste det seg at en av de innkjøpte hønsene var smittet av sykdommene mycoplasma. Da Mattilsynet påviste dette, ble hele besetningen satt i karantene. Familien får ikke selge levende fugl av besetningen. Ikke får de selge egg eller slaktede individer av den store fugleflokken heller.

Med stort og smått har Leif Bognøy og samboer Nina Lilletvedt og de tre barna deres rundt 400 fugler av 30 ulike raser. På det lille småbruket på Boga har de ulike varianter av høns, dverghøns, kalkuner, gjess, ender, fasaner og vaktler. Leif Bognøy livnærer seg av fiske. Fuglene er en hobby for hele familien.

Rammer bare fjærkre

— Mycoplasma finnes i mange utgaver, forteller Leif Bognøy til Bergens Tidende. - Både mennesker, dyr og fugler kan få sykdommen. Den spesielle varianten som er påvist hos vår fugler, rammer bare fjørfe. Ender og gås får ikke den såkalt B-sykdommen. Dermed må vi ikke slakte hele besetningen slik vi ville blitt tvunget til dersom det hadde vært en A-sykdom, sier han.

— Det er ikke mulig å se på fuglene at de har sykdommen. De ser friske og normale ut og oppfører seg som vanlig. En fra Veterinærinstituttet fortalte oss at alt vi ville merke på dyrene var at de verpet fem til ti prosent færre egg. For oss er dette helt uten betydning fordi vi ikke driver eggproduksjon, sier Bognøy.

Må slakte

— For å bli kvitt sykdommen, må vi slakte hele besetningen og desinfisere anlegget - bygninger, bur og de inngjerdete uteplassene der fuglene lufter seg. Før dette er gjort, blir besetningen værende i karantene. For tiden vurderer myndighetene å sette ned mycoplastma-sykdommen blant fjørfe hos hobbyoppdretter til en C-sykdom. Hvis det hadde vært tilfelle, hadde vår besetning ikke vært satt i karantene.

Landsutstilling avlyst

— I Hordaland er det bare våre dyr som er smittet av sykdommen. Det er viktig for oss å si til andre hobbyoppdretter av fjørfe at de ikke behøver å frykte for at deres besetning vil bli smittet av mycoplasma, sier han.

— Det er leit for hele oppdrettermiljøet i fylket at sykdommen er påvist hos oss. Og det er leit å avlive fuglene som vi er så glade i. Vi har fått utrolig god støtte fra medlemmene i rasefjørfeklubben. Trøsten oppe i det hele er at fuglene ikke er plaget av sykdommen, sier Bognøy.

Familien har nå samlet inn det de er kommet over av oppskrifter på slakt av fjørfe. Det blir lite fisk på menyen i tiden som kommer der i gården ...