Blir mobbing oppdaga, kan det gå så langt at dei involverte må i møte med klassestyrar, foreldre og dei som jobbar med antimobbing ved skulen. Ved to høve har skulen halde slike møte.

— Det skal svi slik at det skremmer. Vi har nulltoleranse for den som plager, og legg ikkje fingrane mellom. Vi skal ta vare på personen, men slår hardt ned på det han gjer, seier skulekoordinator Eigil Nødtvedt.