Bergen ble grunnlagt flere tiår før kong Olav Kyrre kom til Bergen, sier nemlig forsker Gitte Hansen ved Universitetet i Bergen til NRK Hordaland.

— En konge på begynnelsen av 1000-tallet bestemte seg for at her bør det ligge en by, forteller Gitte Hansen. I alle år har vi trodd at det var Olav Kyrre, men han kom først 50 år senere.

Hansen disputerte fredag 28. mai for dr. art. graden ved Universitetet i Bergen sin avhandling om byens historie. I arbeidet sitt har hun klart å tidfeste enkelte bygninger til før Olav Kyrre «grunnla» byen.

GAMMEL BY: Bergen er eldre enn forskerne har trodd hittil.