Grunnen til utskiftingen er at batteriene går ut. Aftenposten skriver i dag atmellom 400.000 og 700.000 Autopass-brikker må skiftes ut de neste to årene. Batteriene har en levetid på fem til åtte år.

I Norge er det i dag Autopass-brikker på ca. 1,2 millioner biler. Dette er rundt halvparten av bilparken på vel 2,4 millioner biler. Utskiftningen kommer til å bli kostbart.

— De som skaffet seg brikker i 1999 og 2000 regne med å måtte bytte ut disse i løpet av 2007 og 2008, sier Jacob Trondsen i Statens vegvesen til Vegen og vi.

Hos Bergen bompengeselskap får bt.no opplyst at Autopass-brikken i Bergen bare er to år gamle. Det er derfor flere år til det blir aktuelt å skifte ut disse. Når det kommer på tale er det snakk om over 100.000 brikker i Bergen.

VARER IKKE EVIG: I Norge er det over 1,2 millioner Autopass-brikker.