-Ting som ikke kan gjøres rede for, skal innberettes som lønn. Og det betyr full pakke med så vel skattetrekk som betaling av arbeidsgiveravgift, sier Ståle Christensen. Han er statsautorisert revisor og partner i KPMG i Bergen.

— Betyr det at når styreleder i Sunnhordland bru- og tunnelselskap, Harry Herstad, tar med fruen på broselskapets regning til USA, så er det Herstad som skal lønnsinnberettes for hennes turkostnad og betale skatt for det?

— Det er riktig. På samme måten skal en restaurantregning som ikke har skikkelig billag også innberettes som lønn, sier Christensen.

Han har lest revisjonsrapportene som Statens vegvesen har laget på bomselskapene.

— For Osterøy og Trekantsambandet reagerer jeg på totaliteten av antall saker som er kritikkverdige og de samlede beløpene. Bompengeselskap som for en stor del er offentlig eid, bør dessuten vise mer aktsomhet enn en vanlig privat bedrift, mener Christensen.

Revisoren er likevel mest overrasket over at ledelsen ikke har fått revisorrapportene til gjennomsyn før de blir sendt ut til eierne og offentligheten.

— Det er helt vanlig at daglig leder får gå gjennom slike rapporter før de sendes til generalforsamlingen. Ofte dreier slike forhold seg om misforståelser og informasjon som kommer frem et annet sted og som kunne vært oppklart med akseptable forklaringer, sier Christensen. Han synes derfor at Veivesenets fremgangsmåte på dette punktet mildt sagt er merkelig.