30-åringen som ble pågrepet i Årdal forrige uke, ble varetektsfengslet i fire uker med brev— og besøkskontroll. De to første ukene må han tilbringe i isolasjon.

Siktedes forsvarer, Fredrik Verling, ba under fengslingsmøtet om at hans klient måtte løslates.

- Ingen bevis

Det ba han også om i støtteskrivet da sørsudaneren anket fengslingskjennelsen.

«Siktede har ingen kunnskap om å ha utført slike handlinger som siktelsen bygger på. Det er ingen entydige bevis som knytter siktede til ugjerningen», oppsummerer Gulating lagmannsrett fra støtteskrivet.

Lagmannsretten forkastet mandag anken.

I kjennelsen skriver de også at siktede vil bli begjært fengslet frem til saken går for retten.

Avhøres torsdag

De anser det som sannsynlig at hovedforhandlingen i saken vil bli anholdt innen september 2014.

«Når det ses hen særlig til sakens usedvanlig alvorlige karakter, vil fengsling for en slik periode ikke være et uforholdsmessig inngrep».

Torsdag kommer personell fra Kripos til Bergen for å avhøre 30-åringen.

— De vil møte ham, lese opp rettighetene hans, og så er det opp til ham om han ønsker å forklare seg for politiet, sier Verling.