— Resultatet var bedre enn fryktet. Men de viser også at det var nødvendig med en skikkelig kontroll. Det vil nok bli flere systematiske kontroller i fremtiden, sier Øyvind Tenold, politiinspektør og leder for forvaltningsavdelingen i Hordaland politidistrikt.

Politiet bestemte seg sent i fjor for å kontrollere hele vekterbransjen i distriktet. Årsaken var Security West-saken. Da det viste seg at selskapet hadde 17 ansatte som ikke hadde godkjent vandel for denne type arbeid, mistet det sin godkjenning.

20 med rulleblad

Politiet ba om lister over alle ansatte i vekterselskapene. Til slutt satt de igjen med 448 navn. Disse er sjekket opp mot rullebladene. Her er resultatene BT får opplyst fra politiet:

  • Fire av selskapene hadde til sammen 10 ansatte der vandelen ikke er tilfredsstillende. Politiet krever at de må sies opp. De resterende åtte selskapene må ikke si opp noen.
  • Vi har hatt en dialog med styret i de fire selskapene. Noen er allerede sagt opp, andre er inne i en oppsigelsesprosess, sier Tenold.
  • 10 andre vektere hadde rulleblad som burde medført at de ikke skulle fått jobb som vekter den gang de ble ansatt.
  • Grunnen til at vi ikke krever dem sagt opp er at årene er gått og ingen nye lovbrudd er registrert på dem. Derfor vurderer vi vandelen deres som tilfredsstillende, sier han.

Et eksempel Tenold gir er en person som ranet til seg en veske som 17-åring. I dag er mannen i 30-årene, og har jobbet som vekter i mange år. Han er ikke registrert med nye lovbrudd på rullebladet.

- Manglende respekt

For å bli vekter må man ha såkalt tilfredsstillende vandel, ikke nødvendigvis plettfri vandel. Lovbrudd som fort kan ekskludere oss fra en vekterkarriere er vinningskriminalitet, grov vold og narkotika.

— Men også andre typer lovbrudd som kan tyde på manglende respekt for regelverket kan få betydning. For eksempel å oppgi uriktige personopplysninger til politiet, sier Tenold.

Tidsfaktoren spiller også inn. Jo eldre forhold, desto mindre betydning. Også alderen spiller inn.

— En dumhet i ungdommen er forskjellig fra et lovbrudd i voksen alder.

Tenold legger ikke skjul på at det er vanskelige avveininger både for politiet og vekterselskapene om vandelen er tilfredsstillende eller ikke.

På politiattesten står alt av straffereaksjoner. Også pågående relevante saker som foreløpig ikke har fått noen straffereaksjon kan tas med.

Ifølge Politidirektoratet er Hordaland politidistrikt et av svært få som har gjennomført denne type kontroll med vekterbransjen de siste årene.

BT fikk ikke tak i noen i vekterbransjen som ville kommentere saken i går kveld.