KRISTINE HOLMELID Kristine.holmelid@bt.no

— Vi fikk tilbud om to forskningsprosjekter fra Direktoratet for naturforvaltning. Men vi måtte sende dem i retur, sier førsteamanuensis Gunnar Raddum ved Zoologisk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB).

— Hvis vi skulle betale moms ville vi ikke hatt råd til å ta på oss oppdragene, sier Raddum.

De nye momsreglene fordyrer prisen på forskningsoppdrag med 24 prosent. Det blir ikke gitt kompensasjon for dette, slik at pengene blir en direkte reduksjon av forskningsbevilgningene.

RVs stortingskandidat Torstein Dahle har engasjert seg i spørsmålet om moms på forskningsoppdrag, og frykter en kraftig reduksjon i forskningen. Han har regnet ut at UiB taper oppdrag for mellom 40 og 50 millioner kroner på grunn av de nye momsreglene.