KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no— Vi fikk tilbud om to forskningsprosjekter fra Direktoratet for naturforvaltning. Men vi måtte sende dem i retur, sier førsteamanuensis Gunnar Raddum ved Zoologisk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB). Taper millioner - Hvis vi skulle betale moms ville vi ikke hatt råd til å ta på oss oppdragene, sier Raddum.Instituttet utfører årlig forskning for flere millioner kroner blant annet for Direktoratet for naturforvaltning. De nye momsreglene fordyrer prisen på forskningsoppdrag med 24 prosent. Dersom det ikke blir gitt kompensasjon for dette, blir pengene en direkte reduksjon av forskningsbevilgningene.RVs stortingskandidat Torstein Dahle har engasjert seg i spørsmålet om moms på forskningsoppdrag, og frykter en kraftig reduksjon i forskningen. Han har regnet ut at UiB taper oppdrag for mellom 40 og 50 millioner kroner på grunn av de nye momsreglene. - Dramatisk for miljø Zoologisk institutt fikk nylig tilbud fra direktoratet om to kontrakter som gjaldt effektstudier kalking av vassdrag. Men de fant ut at de måtte si nei.- Siden Direktoratet for naturforvaltning har samme budsjetter som i fjor, sier det seg selv at de får utført mindre forskning enn før, sier Raddum.Han mener at momsreformen kan få dramatiske følger for miljøforskningen dersom det ikke blir gitt kompensasjon.- Politikere roper at det må satses på miljø. Men denne reformen fører til at miljøforskningen vil lide, sier førsteamanuensis Raddum.- I villrede om konsekvensene - Vi er ennå litt i villrede om hvilke konsekvenser reformen vil få. Realiteten er at vi lever med så trange marginer at det skal lite til for at vi priser oss ut av markedet. Men vi tror vår virksomhet er såpass viktig for oppdragsgiverne at det ikke blir noen katastrofe, sier driftsdirektør Arne Svindland ved Universitetets forskningsstiftelse Unifob.Unifob sysselsetter over 800 mennesker, og den eksternt finansierte virksomheten utgjorde i 2000 om lag 650 millioner kroner.