— Dette er helt vilt. Ingen skal bli nektet forsikring om hun/han har behov for støtteundervisning i matematikk på skolen, sier Turid Skofteland. Hun er juridisk rådgiver i Forbrukerrådet og jobber daglig med forsikringsklager.

Hun har aldri tidligere hørt at noen er nektet forsikring fordi de har vært i kontakt med PPT. Men hun er ikke overrasket over at det skjer.

— Vi har merket oss at forsikringsselskapene setter høyere og høyere terskel for å inngå avtaler.

— Fortsetter denne utviklingen, kommer vi snart så langt at forsikringsselskapene bare vil forsikre dem som selskapene aldri behøver å utbetale premier til. Da er hensikten med å tegne forsikring borte, mener Skofteland.

Forbrukerrådet etterlyser en uavhengig nemnd som kan overprøve forsikringsselskapenes vedtak av medisinsk karakter.

— Den burde vært sammensatt av leger uten tilknytning til selskapene, sier Skofteland.

Regjeringen har varslet endring av forsikringsavtaleloven for å styrke brukernes rettigheter.

— Hensikten med endringen er at det skal bli vanskeligere for forsikringsselskapene å nekte å inngå forsikringsavtale. Men det ser ut som regjeringen nøler med å legge frem forslaget, sier Skofteland.

Hun etterlyser en mer aktiv politikk på området fra justisminister Knut Storberget.