I verste fall må kommunens barnevernsvakt slippe utagerende ungdom ut på gaten igjen, eller sende dem til institusjoner i Nord-Norge.

Nils Askvik, avdelingssjef for barnevernsvakten i Bergen, er oppgitt og sint på barne-, ungdoms— og familieetaten (Bufetat). Ved minst to tilfeller har vakten fått beskjed om at det ikke finnes tilgjengelige kriseplasser for ungdom.

— Det er en stigende irritasjon over at Bufetat setter oss i en så vanskelig situasjon. Det er ren flaks at vi ikke er blitt nødt til å plassere noen på tunge tiltak de helgene vi har stått uten tilbud, sier han.

Bryter loven

Barnevernloven pålegger statlig regional myndighet (i dette tilfellet Bufetat Region Vest) å bistå kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet. Normal praksis har vært at Bufetat leverer en liste over tilgjengelige kriseplasser til barnevernsvakten til bruk på kveldstid og i helger.

I slutten av september fikk barnevernsvakten beskjed om at det ikke fantes plasser i tilfelle det ble nødvendig med plassering etter barnevernlovens §4.24 og 4.25, det vil si uten barnets samtykke.

— Det betyr at dersom vi får inn rusete og utagerende ungdommer, har vi ingen steder å plassere dem. Politiet vil ikke ha dem, beredskapshjem kan ikke ta imot den typen ungdom, og det er ikke ledige institusjonsplasser, sier Askvik.

Han sier at mangelen på plasser først og fremst gjelder institusjoner som kan ta imot ungdom mellom 12 og 18 år. I Bergen er det bare to slike institusjoner i drift.

Kan sendes til Nord-Norge

Det er ikke første gang dette skjer. Også i april fikk barnevernsvakten en lignende melding fra Bufetat. Dessuten er plassene som blir tilbudt, noen ganger altfor langt unna Bergen, forteller Askvik.

— Vi har fått beskjed om helgens krisetilbud for ungdom er i Nord-Norge eller på Sørlandet. Andre ganger får vi tilbud om beredskapshjem langt inne i Hardanger eller på Tysnes. Det betyr at vi må bruke timer på å kjøre de frem og tilbake, og barna blir plassert langt fra stedet de kommer fra, sier han.

Da Askvik klaget over avstanden til plasseringsstedet, foreslo Bufetat at barnevernvakten skulle kjøre barnet til bensinstasjonen på Dale, der det kunne plukkes opp og kjøres videre.

— Men det er ikke pakkepost det er snakk om her. Det er barn. Vi kan ikke dumpe dem på en bensinstasjon, sier han.

Askvik har sendt brev til byrådsavdeling for helse og omsorg, og bedt dem ta opp problemet med Bufetat.

Kommunen gjør jobben

Kommunaldirektør Finn Strand i byrådsavdeling for helse og omsorg sier at de har diskutert problemet i møter med Bufetat.

— Vi er blitt enige om å sette ned en arbeidsgruppe som skal vurdere behovet for akuttplassering.

— Men er det tvil om at man trenger plasser?

— Absolutt ikke. Men det er spørsmål om hvilke type plasser. Dessuten forstår jeg det slik at Bufetat mener akuttplassering brukes for ofte.

Strand sier at man er avhengig av at begge parter gjør jobben sin. Han peker på at 60 prosent av fosterhjemmene i Bergen blir fremskaffet av kommunen, ikke Bufetat.

— Betyr det at Bufetat gjør en dårlig jobb?

— Jeg bare noterer meg at vi gjør en god jobb, mens de har problemer med å fremskaffe plasser.

MOT VEGGEN: Leder for Barnvernvakten i Bergen, Nils Askvik, reagerer på at statlige Bufetat ikke alltid kan tilby plasseringssteder til ungdom i krise. - De har lovpålagt plikt å skaffe til veie kriseplasser til alle typer plasseringer, sier han.
Silje Katrine Robinson