• Sivilombudsmannens avgjørelse er helt vanvittig, sier kommunaldirektør Harald Noss.Han er lite innstilt på å følge anmodningene fra Sivilombudsmannen.

— Dersom dette gjennomføres, må vi sende flere hundre brev hver gang det blir en ledig plass i en barnehage. For kommunen betyr dette trolig utsendelse av 100.000 ekstra brev i året. Det gjør opptaket veldig byråkratisk og har lite for seg, sier Noss.

Opplegget med rullerende opptak ble innført for at kommunen skulle unngå at det sto ledige plasser over en lengre periode.

— Det er en fleksibel og ubyråkratisk metode. Dersom alle som ikke får plass skal varsles om avslag, blir de også fjernet fra ventelisten. Dermed må foreldrene søke om barnehageplass på nytt. Jeg kan ikke skjønne at det kommer noe godt av at vi skal sende alle disse brevene frem og tilbake.

De aller fleste større kommuner driver rullerende opptak. Noss sier Barne- og familiedepartementet er smertelig klar over forholdene. Departementet vil trolig foreslå en lovendring. I mellomtiden vil kommunen ta kontakt med Sivilombudsmannen i håp om å finne frem til noen midlertidige ordninger som ikke krever altfor mye papir.