På et ekstramøte i dag behandlet komité for miljø og byutvikling nok en etappe i føljetongen om de tre leilighetsbyggene i Svartediksveien. Den forrige komiteen stemplet byggene som ulovlige, og krevde riving.

Med åtte mot syv stemmer vedtok komiteen å godta Rakners søknad om dispensasjon, mot at en etasje i ett av byggene rives. Byrådspartiene Høyre, Frp og KrF stemte for byråd Øistein Christoffersens innstilling, mens opposisjonen (Ap, SV, Sp og Venstre) holdt på at minst to av byggene må reduseres i høyde.

– Avklaring

Løsningen som politikerne nå har kommet frem til, innebærer at Rakners firma Byggutvikling kun må rive én leilighet på rundt 80 kvadratmeter.

– For flertallet er det viktig å få en avklaring på denne saken, ikke minst av hensyn til dem som bor i byggene. Vi har statuert et eksempel, både ved at en etasje må rives og gjennom de store advokatutgiftene utbygger er påført. Nå har vi funnet en utgang der det politiske systemet etter hvert kan si seg ferdig med saken, sa Johan Horn (H).

Opposisjonen var uenig, og mente at flertallet nå lar Rakner slippe for lett.

– I oktober sa en enstemmig komité at øverste etasje i to bygg måtte rives. Nå følger vi ikke opp det vi selv sa i høst. Utbygger prøver seg igjen. Det er synd at han skal få oppnå noe denne gangen, sa Kjersti Toppe (Sp).

Følelsesladd

Tilskuerplassene var fulle av beboere i leilighetskompleksene, naboer og advokater for alle tre partene. Flere holdt følelsesladde innlegg i forkant av behandlingen, og følelsene var delte etter møtet.

– Det er ingen fullgod løsning, men jeg er glad for at det ser ut til å ha kommet en slags avklaring, sier beboer Nicolay Vinkler.

Han var glad for at de nå snart kan komme i en situasjon der det er mulig å selge leilighetene og komme seg videre.

Velforeningen Svartedikets vel var ikke fornøyd, og varsler at den vil klage på vedtaket.

– Man kan bare legge ned komiteen hvis dette er slik de skal behandle sakene. At Rakner må fjerne 80 kvadratmeter er jo bare et spill for galleriet. Han sitter igjen med milliongevinst, og har fått tilgivelse for å ta seg til rette, sier Birthe Stenhjem, leder i velforeningen.

Saken er neppe slutt med dette. Neste uke skal beboerne og Rakner møtes i retten. Beboerne krever kjøpene hevet og pengene refundert.

En eventuell klagesak må også behandles, og går deretter trolig videre til Fylkesmannen.

OMSTRIDT: Svartediksveien 23.
RUNE NIELSEN