— Det har vært Davids kamp mot Goliat, sier Erik Næsgaard, styreleder i Johan Langes og søskendes legat.

Siden 2003 har han ført en kamp mot BKK, som nå er kronet med seier. Høyesterett avviste i forrige uke BKKs anke, og dermed blir dommen fra Gulating lagmannsrett stående. BKK må fjerne masten og betale legatet knappe 300.000 kroner i saksomkostninger.

— Vi er meget fornøyde. Det var en ganske klar dom fra lagmannsretten, sier Næsgaard.

Strid om gammel avtale

Striden dreier seg om en avtale fra 1969. I den får Bergen Elektrisitetsverk føre opp en sambandsstasjon på legatets eiendom, med intensjon om å overta rundt 400 m2 av eiendommen. Legatet har hevdet at intensjonsavtalen aldri ble gjennomført, slik at BKK ikke hadde rett til å sette opp den nye masten i 2003, mens BKK har hevdet det motsatte.

Les også: Krever masten revet

Lagmannsretten fastlo enstemmig i april i år at BKK verken hadde eiendomsrett eller bruksrett til grunnen på Løvstakken, som retten påpeker at er et vernet område:

«BKK bygde i 2003 ein radiosambandsstasjon på Løvstakken utan å eiga grunnen under anlegget eller å ha løyve til utbygginga frå grunneigar. Utbygginga vart gjort i strid med sterke friluftsinteresser [...]. Kravet om riving må etterkomast.»

- Arrogant av BKK

Legatet ble først klar over utbyggingen via en notis i Bergens TIdende i 2003, da masten var nærmest ferdig montert.

— Det har tatt tid, og det har opplagt gått prestisje i saken for BKKs del. Vi tok opp dette med BKK for fem år siden. De har ikke vist noen vilje til å komme oss i møte, men behandlet det hele på en arrogant måte. Vi forsøkte også å bli enige før saken gikk til tingretten og før ankesaken i lagmannsretten, uten at de var i nærheten av å komme oss i møte, sier Næsgaard.

Han forteller at det ikke har vært enkelt å «stå opp mot giganten», men at de har hatt gode medspillere.

— Vi følte oss ganske sikre på at vi hadde en god sak, ellers ville vi aldri våget å anke til lagmannsretten, sier han.

Nå skal både masten og en tilhørende brakke rives. Legatets advokat Helge Tveit har bedt BKK om en tilbakemelding om når og hvordan dette skal skje.

— Jeg forutsetter at de utbedrer terrenget, slik at det ikke blir igjen noen «sår» etter dem, sier Næsgaard.

Vil forfølge kommunen

Legatet mener også at kommunen har gjort saksbehandlingsfeil. Lagmannsretten valgte imidlertid å ikke ta stilling til legatets krav om at byggeløyvet som BKK fikk av Bergen kommune i juli 2001 skulle kjennes ugyldig.

Næsgaard sier til bt.no at det er en sak de vil følge opp.

— Det er mye som tyder på at saksbehandlingen ikke har vært som den skulle. Vi er ikke fornøyd med granskingen kommunen selv har gjort. Dokumenter har forsvunnet og det er gjort grove feil. Noen bør stilles til rette, sier han.

BKKs advokat er for tiden på ferie. Selskapet har ikke mottatt dokumentene fra Høyesterett, og ønsket ikke å kommentere saken i dag.

OPP OG NED: Bildet er fra 2003 og viser da radiomasten til BKK ble satt opp.
Ingunn Halvorsen