LENA VERMEDAL

— Retten fastslår klart at det ikke eksisterer noen strandvei og at det ikke foreligger allmenn ferdselsrett over eiendommen. Det ser vi på som en halv seier, sier Gundersens advokat Jan Ove Ommundsen.

Striden om grillhuset på Neshamn i Tysnes kommune har versert siden 2001. Etter et oppslag i lokalavisen om ulovlig bygging i strandsonen, kom badegjester i hopetall og ville ta seg frem over Gundersens strandplatting til en badestrand 100 meter lenger sør.

Saksøkte Staten

Hytteeieren nektet å godta Fylkesmannens vedtak om riving og gikk til rettssak mot Staten ved Miljøverndepartementet for å få klarlagt om allmennheten hadde fri ferdselsrett over eiendommen. Målet var også å få kjent Fylkesmannens rivningsvedtak ugyldig.

Retten ga ikke hytteeieren medhold. Dommen frikjenner også Staten ved Miljøverndepartementet fordi den ikke kan være motpart i en slik sak.

I domspremissene heter det derimot at «Med dei topografiske tilhøva som eigedomen har, finn ikkje retten det sannsynleg at det ligg føre nokon slik rett til ferdsle. At tiltaket øydelegg ein eksisterande veg, slik Tysnes kommune legg til grunn, har ikkje retten grunnlag for å seie seg samd i».

Store saksomkostninger

— Jeg tar dommen til etterretning. Den gikk ikke vår vei. Men vi har i alle fall fått klargjort at dette er privat område, sier Anne-Helen Gundersen.

Hun må betale over 236.000 kroner i saksomkostninger i tillegg til rivingen. Nå håper hun at folk vil ta seg tid til å lese strandloven/friluftsloven.

— Der går det tydelig frem at det er i utmark det er fri ferdsel - ikke gjennom hager og tun til folk.

Tysnes kommune ønsket i går ikke å kommentere dommen.

— Jeg har ikke lest dommen enda. Derfor ønsker jeg ikke å kommentere den, sier Lars Heine Kåsa (Sp), leder i Landbruk og Teknisk utvalg i Tysnes kommune.

GRILLHUS FOR FALL: Dette er ingen strandvei for allmennheten, mener Sunnhordland tingrett, men hytteeier Anne-Helen Gundersen på Neshamn på Tysnes må likevel rive grillhuset. <br/> Arkivfoto: Lena Vermedal