Komiteen behandlet en endringssøknad fra Byggteknikk, til tross for at selskapet denne uken valgte å trekke søknaden.

Frps Sigurd Galtung Døsvig mente komiteen ikke kunne stemme for riving av en etasje på to av byggene all den tid kommunen tidligere har gitt brukstillatelse. Det var byråd Lisbeth Iversen ikke enig i.

— Det er gitt en midlertidig brukstillatelse. Den gjelder inntil det er fattet et nytt vedtak, sier hun.

Komiteen vedtok deretter at saken nå må følges opp med pålegg om retting og riving. Det kan skje enten ved at alle byggene rives, eller ved at en etasje på to av byggene rives.

Det kommer tiltakshaver ikke til å rette seg etter. Neste episode i denne saken utspilles i retten.