- Disse pengene skulle vi veldig gjerne ha brukt til andre tiltak som barnehagen har behov for, som for eksempel økt bemanning, sier Mette Karin Nilsen som er medlem i foreldreutvalget i Nygårdsparken barnehage.

70.000 kroner i støtte

I går skrev Bergens Tidende at tusenvis av brukte sprøyter og kanyler er på avveie. Foreldre og ansatte frykter at noen av dem skal havne inne på området til Nygårdsparken barnehage.

Derfor har daglig leder Katrine Hausberg leid inn ekstern hjelp som saumfarer stedet hver eneste morgen.

- Det er viktig å ta forholds­regler. Denne ordningen et uttrykt ønske fra foreldrene i barnehagen, sier hun.

Kostnaden er på 200.000 kroner i året, som i utgangspunktet tas fra barnehagens eget budsjett.

Nå har de imidlertid fått et ekstratilskudd på 70.000 kroner fra kommunen for å lette byrden.

- Vi ønsker oss et permanent tilskudd, så lenge russcenen i området ser ut som den gjør, sier Hausberg, som under­streker at sprøyter innenfor barne­hagens område forekommer svært sjelden.

Får ikke fast tilskudd

Ifølge byråd for skole og barnehage, Harald Victor Hove, er det ikke aktuelt å gi Nygårds­parken barnehage et permanent tilskudd til å dekke utgiftene til sprøyterydding.

- Ordningen med at de kan søke om penger for å få dekket ryddingen kommer til å fortsette. Vi legger det ikke inn som et fast tilskudd, blant annet fordi dette er et behov som kan endre seg over tid, sier skolebyråden.

I dag er Nygårdsparken barnehage den eneste i byen som har søkt om penger til rydding av sprøyter. Andre barnehager kan ha andre spesielle behov som gjør at de trenger ekstra penger, understreker Hove.

Han er helt klar på at det fortsatt bør være en barnehage i Nygårdsparken, til tross for utfordringene.

- Absolutt. Det ville være en fallitterklæring å si at vi ikke kan ha en barnehage her på grunn av narkotikatrafikken. Nygårdsparken skal ikke over­lates til disse brukerne, men være et sted som benyttes av alle bergensere.

Hove understreker at kommunen tar ansvar for å ivareta sikkerheten i området.

- Vi går inn og hjelper barne­hagen å håndtere dette, sier han.

Frykter stengningen

Mor og FAU-medlem Mette Karin Nilsen opplever selv barnehagen i nedre del av Nygårdsparken som trygg i dag, men frykter hva som vil skje når stengningen trer i kraft neste år.

- Vi planlegger å ha et foreldremøte om dette, for vi er redde for økt narkotikatrafikk i området ned til barnehagen. Alt kommer nærmere innpå oss, sier hun.

Nilsen er ikke fornøyd med den løsningen som er skissert opp.

-  I det lange løpet er mottakssentre i bydelene en god idé, men det trengs også akutt beredskap. Bergen bør ha sprøyte­rom. Rusmisbrukerne har et behov som man ikke kan se bort fra. De slutter ikke å eksistere selv om parken stenges, sier Nilsen og understreker at dette er hennes private mening.

Ifølge Nilsen er foreldrene flinke til å lære barna om hvordan de skal opptre hvis de finner en sprøyte.

- De fleste foreldrene holder nok barna sine borte fra den øvre delen av parken. Alle beskytter jo ungene sine så langt det lar seg gjøre, sier hun.