— Hjemmehjelp burde vært gratis. For alle. Vi har jobbet og vi har betalt skatt, så kuttene i eldreomsorgen er ikke rettferdige, sier Hedvig Lindquist (94).

Fordi den godt voksne damen har under 151.000 kroner i inntekt, har hun frem til i dag sluppet å betale egenandel for hjemmehjelpen. Det blir det slutt på neste år, om byrådets budsjettforslag blir vedtatt i bystyret.

- Må ha det

For nå skal samtlige som mottar hjemmehjelp betale egenandel. Selv de med lavest inntekt, som Hedvig Lindquist, må i utgangspunktet ut med 50 kroner i timen.

Pensjonisten bor i en leilighet i et leilighetskompleks for eldre.

I går hadde hun besøk av hjemmehjelpen. Etter et hoftebrudd for tre år siden var det ingen vei tilbake. Nå har hun hjemmehjelp tre timer i måneden.

— Det er en tjeneste til dem som må ha det, og det er mange som må snu på kronene, sier Lindquist.

Finansbyråd Liv Røssland (Frp) påpeker likevel at de som har aller minst å rutte med også skal betale minst.

  • Selv om vi innfører brukerbetaling for dem med lavest inntekt, skal ingen av dem betale mer enn 50 kroner i måneden. Det er altså snakk om en svært lav sum for denne gruppen, sier Røssland.

**Les BTs leder:

Pleie-og omsorgsbyen**

Dobler prisen

Hedvig Lindquist synes ikke de kronene hun selv må betale er den store summen, men mener det prinsipielt er galt.

Hun reagerer også sterkt på økningen i egenandel for de som har større inntekt enn henne selv.

— Det baller på seg, og det er en altfor stor økning. Det vil ramme mange hardt. Det kan jeg si med hånden på hjertet, sier Lindquist.

For de syke og eldre som har bedre økonomi enn Lindquist, blir nemlig prishoppet langt større. De som har en inntekt på over 300.000 kroner må betale 434 kroner pr. time. Det er nær dobbelt så mye som de betaler i år.

Liv Røssland la i går ikke skjul på at dette var egenandeler hun gjerne skulle sluppet.

  • Men samtidig vil Bergen fortsatt være den storbyen som har aller lavest egenandel for de med lav inntekt. De som har noe høyere inntekt, har også mulighet for å ta en større del av kostnadene, mener hun.

Må betale egen skyss

En annen gruppe som må å betale mer, er de psykisk utviklingshemmede som bruker dagsentrene i byen. Tidligere har de blitt fraktet gratis til og fra sentrene. Nå må de betale egenandel på transporten.

Egenandelen tilsvarer honnørtakst på bussen, som i dag er 13 kroner. En bruker som er på dagsenter alle hverdager vil dermed betale drøyt 500 kroner i måneden.

Tom Skauge er leder for bergensavdelingen til Norsk forbund for utviklingshemmede. Skauge, som også er SV-politiker, mener at byrådet er blitt svært dyktige til å spare på de utviklingshemmedes bekostning.

  • Sparelysten overfor denne sårbare gruppen har vært stor. Det har vi spesielt sett på manglende boligbygging, men nå også med egenandeler, sier Skauge.

Han håper at egenandelene ikke får noen til å si fra seg dagsenterplass.

  • Dette er en sjeldent velfungerende tjeneste. Selv om det ikke er snakk om mange hundrelapper i måneden, er signalet veldig tydelig. Dette er en gruppe som ikke blir prioritert, mener Skauge.

Hva mener du om budsjettet? Si din mening her.