Personal— og organisasjonsdirektør Odd Andrew Stortvedt sier til BT at Helse Bergen håper å ha oversikten på plass i løpet av høsten.

Det er ennå ikke diskutert hvorvidt opplysningene skal samles i et register.

— Men vi ønsker å holde et høyt fokus på habilitet blant våre ansatte. Vi må sikre oss at ingen tilsatte i Helse Bergen kan opptre i dobbeltroller. Pasienter som kommer til sykehuset skal være helt trygge på at de virkelig blir behandlet av ansatte i Helse Bergen. Ingen skal kunne drive privat praksis på sykehuset, understreker Storetvedt.

Det var i går BT avslørte at en overlege ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus tok imot sine pasienter fra en privatklinikk til etterkontroll i Helse Bergens lokaler.

— Slik skal ansatte i Helse Bergen ikke skjøtte sine bierverv, sier Storetvedt.

Han vil ikke uttale seg konkret hvordan denne konkrete saken vil bli fulgt opp fra foretaksledelsens side..

— Saken blir behandlet som en personalsak og jeg kan derfor ikke kommentere den, sier han.

I dag har ikke foretaksledelsen noen samlet oversikt over hvor mange av de ansatte i Helse Bergen som også har tilleggsstillinger utenfor sykehuset.

Men de ansatte har plikt til å informere sin nærmeste overordnete dersom de har slike bistillinger.

— Mange av de ansatte, spesielt legene, er ofte også ansatt ved Universitetet i Bergen. Disse har vi oversikt over. Men det er også mange som har egne spesialistpraksiser, arbeider ved private klinikker eller utfører annet helsefaglig arbeid. Det er disse biervervene vi nå ønsker å få en nærmere oversikt over, sier direktøren.

Storetvedt understreker at foretaksledelsen ikke ønsker å skremme sine ansatte fra å ta på seg i bistillinger. I mange tilfeller vil dette være positivt for sykehuset.

— Men vi ønsker at det skal foregå i ryddige former, sier han.