Miljøhensyn gjør at byrådet i Bergen går inn for en speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame.

Fra å kunne reservere seg mot slik reklame med et «nei takk»-stempel, skal man nå aktivt måtte ønske seg den gjennom «ja takk»— merking på postkassen.

3800 tonn reklame

Formålet er å redusere klimagassutslippene.

— I Bergen vil det bety en innsparing i reduserte CO2-utslepp som tilsvarer kommunens egen bilpark i løpet av året, sier byråd Lisbeth Iversen (KrF).

Ifølge byråden er det også en gevinst å hente i forhold til avfallshåndtering.

— I dag er det mye uadressert reklame som flyter rundt i byen. En speilvending av dagens reservasjonsordning vil gi en betydelig reduksjon i papirreklame, sier Iversen.

I følge en undersøkelse gjennomført av Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsverk (BIR) i 2006, mottok hver husstand i Bergen rundt 46 kilo reklame på et år.

I dag er det bare 35 prosent av bergenserne som har reservert seg mot uadressert reklame. Med rundt 110.000 husstander i kommunen betyr dette at bergenserne mottar 3800 tonn uadressert reklame hvert år.

På klagetoppen

Uadressert reklame og spam topper Forbrukerombudets klagestatistikk for 2007. Til sammen mottok ombudet 7416 klager og henvendelser i fjor.

— Klagetallene for spam, uadressert reklame og telefonsalg viser at det er stor misnøye med påtrengende markedsføringsformer som forbrukerne ikke ønsker, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Byrådets ønske om «ja takk»- merking er avhengig av at regjeringen tillater det. Barne- og likestillingsdepartementet avslutter i disse dager arbeidet med den nye markedsføringsloven, som er ventet oversendt Stortinget over nyttår.

— Vi ønsker at loven blir endret. Det har kommet noen negative uttalelser fra næringslivet, men vi mener at aktørene har andre, mer miljøvennlige måter å markedsføre seg på, sier Lisbeth Iversen.

Hva synes du om uadressert reklame? Si din mening i feltet under!

SLUTT PÅ: Byrådet vil erstatte «nei takk»- merkingen med «ja takk».
Knut Strand