RUNE CHRISTOPHERSEN

Nok en gang skaper den prekære plassmangelen i fengslene hodebry. I går satte Nordhordland tingrett foten ned for praksisen med å holde varetektsfanger i politiarresten.

Regelen er at innsatte skal overføres til vanlig fengsel innen 24 timer. Den siktede 21-åringen hadde siden tirsdag morgen sittet i kjelleren på politihuset. I går ble han løslatt mot politiets vilje.

Slo med flaske

Retten krever nå at politiet endrer praksis. Dersom det ikke finnes ledige celler, må politiet enten droppe fengslingen eller løslate andre for å frigjøre plass, mener retten.

21-åringen er siktet for to tilfeller av legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendihgeter. I tillegg er han både tiltalt og dømt for voldsbruk.

1. oktober skal 21-åringen sammen med to andre ha oppsøkt en 35 år gammel bekjent i Meland. De ringte på døren, men 35-åringens foreldre, som bodde i samme hus, nølte med å lukke opp. Trekløveret skal da regelrett ha knust inngangsdøren, før de gikk løs på sønnen i huset. Han ble sykmeldt i fjorten dager. Noen dager tidligere skal 21-åringen ha slått en bekjent i bakhodet med en flaske.

— Vi ser på angrepet som uprovosert, og mener derfor det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, sier aktor i saken, Jan Grahl-Madsen.

21-åringen har erkjent de faktiske forhold.

Gulating lagmannsrett besluttet at mannen kunne holdes fengslet frem til 25. oktober, fordi det er fare for at han kan begå nye forbrytelser. Men siden det ikke fantes ledige celler, ble han holdt i politiarresten - noe som er i strid med et rundskriv fra Riksadvokaten. 21-åringen ba derfor om å bli løslatt, og fikk medhold av tingretten.

Internasjonal kritikk

— Dette er en kjennelse som kan få konsekvenser for flere. Politiet må bli mer restriktive med å fremstille folk for fengsling. Når det ikke finnes ledige plasser bør de be om fengsling bare i de mest alvorlige sakene, sier mannens forsvarer, advokat Steinar Yndestad.

Forholdene i politiarresten er langt mer kummerlige enn i et vanlig fengsel. Norge har flere ganger fått kritikk fra Europarådets torturovervåkingskomite for behandlingen av varetektsfanger.

Leder for påtaleenheten, Gunnar Fløystad, sier politiet kommer til å fortsette å be om fengsling hvis de mener det er grunnlag for det.

— Dette er viktig for å forhindre at det blir begått kriminalitet. Det finnes heller ikke noen absolutt frist på 24 timer for å overføre varetektsfanger til vanlig fengsel. Hvis retten tror det, er det en misforståelse, sier Fløystad.

I Riksadvokatens rundskriv heter det: «Regelen er nå at varetektsinnsatte skal være overført til ordinært fengsel innen 24 timer etter at fengslingskjennelse er avsagt».

— Ordlyden er helt klar. Jeg kan ikke se at dette kan tolkes på noen annen måte, sier advokat Yndestad.