— Me kjem til å be Posten om ei orientering i høve til konsesjonsvilkåra, seier Sigrid Brattabø Handegard (Sp), politisk rådgjevar i Samferdsledepartementet til BT.

Ho har full forståing for reaksjonane som har kome etter at lokalavisa Grannar skreiv torsdag at Posten vil leggja ned postruta til den veglause grenda Eikemo i Åkrafjorden i Etne frå nyttår.

— Dei prøver å driva næringsverksemd på ein vanskeleg tilrettelagd stad. Når Posten får nye konsesjonsvilkår til neste år, vil me streka under kor viktig det er at Posten kjem med minnelege løysingar til brukarane. Det er viktig at Posten tek omsyn, seier Brattabø Handegard.

Sparer 100.000

Den isolerte grenda har dei seinare år blitt ein attraktiv turistdestinasjon, takka vera traktorsafari til støls. Postrute har dei hatt sidan 1953.

— Kutt i postruta set oss mange år tilbake i tid. Om vinteren kan det gå halvannan veke før me få henta posten, seier geitebonde og turistvert Geir Arne Eikemo.

Kvar ettermiddag seks dagar i veka køyrer postbod Nils Kjetil Eikemo dei 3,5 kilometrane ned til kaien på Eikemo og tek båten over fjorden til Viskjer like ved E134. Med seg har han posten som skal sendast og tek i retur post og pakkar til folket på Eikemo. Om sommaren kan det vera eit dusin adressatar på lista på grunn av dei mange feriehusa.

Posten bad om forståing

Frå nyttår ville ikkje Posten betala for denne tenesta lenger. Dei meinte brukarane kunne ha postkasse ståande på Viskjer og sjølv ta ansvar for henting og bringing. Det ville Posten spara 100.000 kroner på.

Posten forsvarte kutta med at det berre bur fem personar på Eikemo fast og at postmengda har minka dramatisk.

«Vi har forståelse for at de fem personene dette gjelder synes dette er synd å miste et slikt gode, men ber også om forståelse for at vi mener kostnadene ved denne ekstratjenesten blir urimelig,» skreiv informasjonssjef Jørn Michalsen i Posten i eit skriv til BT.

Han viser til konsesjonskrava og dei forpliktingar Posten har.

«Ettersom Eikemo ikke ligger ved farbar vei og også er en isolert bosetting uten regulær transportforbindelse, betyr det levering ved Viskjer kai seks dager i uken», ifølgje informasjonssjefen.

- Betre enn null dagar

Etter solid politisk press frå mellom anna Oddny Miljeteig (SV) og Senterpartiet både lokalt og nasjonalt, vil Posten likevel tilby levering til den isolerte grenda to dagar i veka.

— Me vil føreslå at postbodet får ein kontrakt som gjer at han hentar posten to gonger i veka, og håper det er ei akseptabel ordning. Me leverer post seks dagar i veka i den kassa me er forplikta til å levera i, så det vi snakkar om her er transporten over fjorden til den andre sida, seier Michalsen.

For Geir Arne Eikemo er to dagar i veka betre enn ingen.

— Det er klart at det er råd å leva med to dagar i veka. Det er lite, men det er betre enn null, seier Eikemo.

Godtek ikkje løysinga

Bergenspolitikar Oddny Miljeteig (SV), som sjølv har feriehus nær Eikemo i Åkrafjorden, meiner Posten prøver å ta innersvingen på folket som bur fast på Eikemo.

— Eg trur Posten veit dei har handtert saka klønete. No prøver dei å ta innersvingen på samferdslekomiteen og departementet og folket på Eikemo, seier Miljeteig.

Også advokat Steinulf Tungesvik reagerer på Posten sin handlemåte. Han representerer alle hustandane på Eikemo og vil ikkje godta Posten si løysing.

— Dette er eit latterleg skambod etter at Posten har brote reglane om framgangsmåte ved nedlegging av postruta. Den nedbygginga dei ønskjer seg er dessutan i strid med konsesjonskrava, seier Tungesvik, som vil følgje opp saka vidare.