Si din mening om køene på legevakten

Arve er blant det heldige. Bergensere flest må finne seg i å leve med ørkesløse ventetimer på Bergen Legevakt i overskuelig fremtid. Og søndagene er det verste dagene.

— Vi har nådd grensen for det vi kan makte. Vi har vokst ut av lokalene, det nytter ikke engang å sette flere leger på vaktlistene, fordi det mangler behandlingsrom. Terskelen for innleggelse på sykehus og sykehjem er dessuten blitt høyere. Sykehusene sliter åpenbart også med å få sine ressurser til å strekke til, sier legevaktsjef Frank van Betten til BT.

Akutt prioritering

Bare de med akutte skader kommer inn med en gang.

Arve Corneliussen (11) var en av dem da BT var innom. Han var på tur da han snublet og slo hodet mot en spiss trappekant. Det resulterte i en stygg og dyp flenge i pannen. Han ble kjørt direkte til legevakten og havnet straks på behandlingsbordet. Imens satt det omkring ti personer på venterommet. De måtte nok belage seg på noe ekstra ventetid da Arve rushet inn med blodet strømmende nedover ansiktet.

Dårlig ordning

Fastlegeordningen som ble innført for fem år siden, skulle avlaste legevakten. Når folk hadde sin egen lege som de kunne henvende seg til når som helst, ville trykket på legevakten minske. Det var tankegangen.

— Det funket også til å begynne med. Det første året etter at fastlegesystemet ble innført i 2001, gikk legevaktbesøkene ned med 25 prosent.

— Men nå stiger det sakte, men sikkert fra år til år. De to siste årene har tallene gått opp med fem prosent. Vi snakker om en økning på 2-3 prosent i året, sier van Betten.

100.000 i året

Legevakten i Bergen har nå besøk av omkring 100.000 mennesker hvert år. En svært stor del av dette er pasienter som heller skulle ha gått til fastlegen sin.

— Hvorfor kommer de til legevakten da?

— Noen sier at de ikke kommer til hos fastlegen, andre vet ikke engang hvilken fastlege de har. Vi prøver å sile litt allerede når pasientene melder seg i luken. De som vi vurderer bør henvende seg til fastlegen, prøver vi å henvise dit. Men mange velger rett og slett å bli sittende i timevis i køen når de først har kommet.

— Og når de først har kommet til oss, skal de få skikkelig medisinsk vurdering og behandling. Vi er jo ingen pølsefabrikk, heller, sier van Betten.

Søndager er verst

— Hva er gjennomsnitts ventetid på legevakten?

— Det varierer voldsomt. Onsdag denne uken hadde vi åtte timers ventetid for dem som ikke hadde akutte tilstander. Torsdag var ventetiden nede i en time. Ofte er innrykket størst på ettermiddags- og kveldstid, og søndagskveldene er vanligvis verst. Da har folk gjerne gått og kjent på noe hele helgen, og så bestemmer de seg for å oppsøke lege. Da er legevakten det første man tenker på.

— Hva med maks ventetid?

— Vi har diskutert det, men tror det er umulig å gi noen ventetidsgaranti for alle pasienter, fordi det avhenger så til de grader av pågangen. Da måtte vi eventuelt innføre en mye kraftigere siling av pasientene allerede ved ankomst, sier van Betten.

Høvik, Tor