• Friheten blir tatt fra oss. Politikerne tenker ikke på at vi skal leve et fullverdig liv, sier en fortvilet Ingrid-Merethe Berget.

28-åringen er blind, sitter i rullestol og er helt avhengig av hjelp fra assistenter og hjemmehjelper. De siste årene har hun hatt en ordning hun har vært fornøyd med. Men nå er det slutt.

— Nylig kom beskjeden om at antallet hjemmesykepleiere som jobber om natten er halvert, fra fire til to personer. Dette gjelder Årstad og Løvstakken bydeler. Ikke har jeg fått noe informasjon om forandringene heller.

Hun er helt avhengig av hjelp til å gjøre de mest grunnleggende ting, blant annet når hun skal legge seg om kvelden.

Mens Ingrid-Merethe før kunne ringe til nattpatruljen og avtale med dem når de skulle komme og hjelpe henne, blir hun etter det kommunale kuttet nødt til å legge seg til bestemte tider.

På liv og helse løs

Da BT i går besøkte Ingrid-Merethe i leiligheten hennes på Landås, gjorde hun seg klar til å dra på bursdagsbesøk. Et sosialt, hyggelig lyspunkt i hverdagen. Sånt blir slett ikke lettere etter det nye sparetiltaket.

Når nattpatruljen nå er blitt halvert, sier det seg selv at tilbudet blir dårligere. Og ventetiden kan bli lengre.

— Fleksibiliteten i tilbudet er borte, sier Ingrid-Merethe.

— Skulle jeg f.eks. få omgangssyke om natten og må kaste opp, blir jeg liggende i mitt eget oppkast helt til hjemmesykepleien har kapasitet til å komme. Det kan bli lenge, hvis hjemmesykepleien har akutte oppdrag.

Nå frykter hun at kommunens sparetiltak i verste fall kan ende med dødsfall.

Forringet tilbud

— Politikerne står frem og sier at det ikke er med lett hjerte de må kutte tilbudet. Det er lett for dem å si! Jeg er ung og frisk og klarer meg nok. Men hva med dem som har det langt verre enn meg? Politikerne tenker ikke på at vi skal leve et fullverdig liv, sier Ingrid-Merethe Berget.

Både bydelsdirektør Ågot Himle og pleie- og omsorgssjef Rune Eidseth understreker at de er klar over at innstrammingene vil forringe tilbudet til brukerne.

- Hjelper så langt vi kan

— Det er ingen tvil om at innstrammingene vil ramme brukerne av hjemmetjenestene våre, sier Himle.

— Tidligere hadde vi to nattpatruljer. Men vi fikk ikke utnyttet kapasiteten deres fordi det ikke var arbeid nok til to, forklarer Eidseth.

— Det er riktig at vi ikke lenger kan være så fleksible overfor brukerne som vi har vært. Men det skal fremdeles være mulig å gjøre individuelle avtaler for brukerne dersom det er noe spesielt. Kommer det noe ekstra på, vil vi også hjelpe så langt vi kan, sier han.

<b>KOMMUNALT KUTT</b><b>: Ingrid</b> Merethe Berget (28) er blind og rullestolbruker. Etter at kommunen har halvert antall hjemmesykepleiere som jobber nattevakter, er tilbudet til henne og andre pleietrengende langt dårligere.<p/> ØRJAN DEISZ (foto)