Ingen av de tre kirkene i kommunen har kjølerom. Derfor må pårørende hente is til kisten — ofte flere ganger i løpet av dagene den står i bårerommet. Andre ganger blir pårørende bedt om å kjøre kisten til Lavik eller Hyllestad, skriver avisen Nordhordland i dag.

- Belastning

— Begge deler er selvsagt en ekstra belastning for de pårørende, sier sokneprest Jens Linde til lokalavisen.

I et brev til de folkevalgte ber han om at det blir installert kjølerom i bårerommet.

— Det handler om å gi de pårørende verdige forhold i forbindelse med dødsfall. Det handler også om å hindre smittefare og at det utvikles ubehagelig lukt, sier han til Nordhordland.

I dag løses problemet ved at det legges isoporkasser med is under kistene på bårerommet. Deretter legges en presenning over kisten.

Hentet is da faren døde

Kommunepolitiker Odd H. Eide synes situasjonen er uverdig. Da svigermoren hans døde i fjor, og faren gikk bort i sommer, måtte han selv hente is fra en lokal fiskeforedlingsbedrift og legge den under kisten.

— Det er sterke følelser når noen i nær familie går bort. I en sorgsituasjon er ishenting ikke det første du tenker på, sier han til avisen.

Han gir honnør til foredlingsbedriften Aqua Farms, som har stilt opp med is til bårerommet og vist en positiv innstilling til de pårørende.

Hvis kommunen ikke har råd til kjølerom, kan det bli aktuelt med en privat innsamlingsaksjon, sier han.

<b>MANGLER KJØLEROM:</b> Ingen av de tre kirkene i Gulen har kjølerom. Dette bildet viser bårerommet ved kirken i Eivindvik.
KNUT STRAND