— Forskning på denne typen domfelte viser at det er noen områder sedelighetsdømte skiller seg ut sammenlignet med andre. Formålet med behandlingsprogrammet er å bedre deres følelseshåndtering og intimitetsferdigheter, så de skal kjenne igjen følelser før de blir til handling, sier Risnes, som er seksjonsleder i fengselshelsetjenesten og psykologspesialist ved klinikk for sikkerhetspsykiatri.

I programmet jobber de med å kjenne igjen hvilke veiskiller som førte overgriperen inn på det som utviklet seg til å bli overgriperatferd. Mange overgripere har selv blitt utsatt for seksuelt krenkende handlinger i oppveksten, men langt fra alle.

— Typisk er pro-kriminelle holdninger hos foreldre, at man selv er utsatt for seksuelle krenkelser, omsorgssvikt. Så utvikler det seg, og vi ser en systematisk dreining mot den retningen over tid. Skjevhet i fortolkning av omverden utløser til slutt en slik handling.

Mange av dem Risnes har til behandling klarer å sette seg inn i et offersinsituasjon, men har vanskeligheter med å sette seg inn i det deres eget offer opplevde.

Må ha selvkontroll

Professor David Thornton er behandlingsdirektør på Sand Ridge Secure Treatment Center i Wisconsin i USA, og en av verdens fremste eksperter på seksualisert vold.

— Seksualforbrytere er svært forskjellige, og noen har mer innestengte problemer enn andre. For de med litt mindre problemer, tror jeg full rehabilitering er mulig. Hvis de klarer ti år uten tilbakefall er sjansen for at de får et tilbakefall svært lav, og ikke særlig større enn menn uten kjent overgrepsatferd, sier Thornton.

— Men når det først er snakk om seksuell tiltrekning, hvordan blir de eventuelt kvitt den?

— Om noen er seksuelt interessert i barn, og ikke finner voksne interessante overhodet, vil de måtte lære seg å kontrollere seg selv når de blir fristet. Den underliggende interessen vil mest sannsynlig ikke gå bort, men mange menn kan lære seg å kontrollere det.

Færre tilbakefall

Da BT skrev om sedelighetsprogrammet i 2008, hadde 120 innsatte deltatt i programmet. Blant dem ble det registrert fire tilbakefall. Siden har de ikke ført lignende lister.