Kjempelånet på 2 milliarder kommer i tillegg til lånet på rundt regnet 1 milliard kroner som Bergen må ta opp for få til rasjonell drift på Ringveg vest mellom Dolviken og Sandeid, og på Bybanen fra sentrum til Nesttun. Forslaget går ut på å forlenge bompengeperioden med fire år.

— Vi trenger pengene for å kunne fortsette anleggsarbeidene på Ringveg vest uten opphold fra 2010. På samme måte er det et sterkt ønske om å fortsette byggingen av Bybanen fra Nesttun til Lagunen uten opphold i anleggsarbeidene. Uten penger må vi stoppe anleggsarbeidene og vente minst til 2016 før vi kan fortsette, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, til BT.

Kollaps på veinettet

Bergen kommune har fått nok av veiprosjekter som bygges halvferdige, og så bare blir liggende, slik som søndre innfartsåre.

— Det er absolutt nødvendig å holde oppe trykket både på Bybanen og på Ringveg vest. Veisystemet vårt er jo i ferd med å kollapse. Situasjonen er ganske enkelt prekær. Vi har ingen tid å miste, sier Iversen.

Anleggsarbeidene på selve bybanestrekningen fra Bergen sentrum til Nesttun starter neste år. På Ringveg vest er man kommet i gang med rydding av anleggsområdene i Dolviken og på Sandeid.

Hastverk

Bergen kommune har hastverk om de skal få på plass en finansieringsordning som sikrer en rasjonell fortsettelse av Bybanen og Ringveg vest. Forberedende arbeider med neste transportplanperiode, 2010-13, er allerede i gang. En transportplan for Bergen og omegn er under arbeid. Den kommer senere i høst. Lisbeth Iversen lover at en sak om fortsettelse av Bybanen og Ringveg vest vil komme som en oppfølging av debatten om transportplanen.

— Vi kan for eksempel tenke oss et forslag om rullering av første del av Bergensprogrammet, der vi trekker inn fortsettelsen av bybane og Ringveg vest, og forlenger bompengeinnkrevingen i fire nye år etter 2015, sier hun.

Bybanen henger etter

Penger fra staten til Bybanens og Ringveg vests forlengelse er så godt som utelukket før tidligst om 10 år. Trolig blir det en stor nok utfordring å få Stortinget til å gå med på den nødvendige forlengelsen av bompengeinnkrevingen rundt Bergen.

Vanligvis er det et minstekrav at det foreligger ferdig vedtatt reguleringsplan for prosjektene. Det gjør det for 2. byggetrinn av Ringveg vest.

— Vi er klare, og kunne ha bygget Ringveg vest frem til Liavatnet samtidig med første byggetrinn. Det eneste vi mangler, er pengene, sier distriktssvegsjef Olav Finne til BT.

Da er det verre med Bybanen. En ferdig vedtatt reguleringsplan for Nesttun-Lagunen er et godt stykke unna.

KJEMPEKRYSS 1: Slik vil det se ut på Sandeid i 2015 dersom anleggsarbeidene på Ringveg vest går kontinuerlig. Tunnelen under Canadaskogen til Liavatnet vil avlaste både Fyllingsdalsveien-Bjørgeveien mot Loddefjord, der det allerede i dag er store køproblemer. ILLUSTRASJON: NORCONSULT/STATENS VEGVESEN
KJEMPEKRYSS 2: Ringvei vest møter Vestre innfartsåre ved Liavatnet, ved østenden av Lyderhornstunnelen. Dette vil være et godt alternativ for trafikk mellom Bergen sentrum og Sandsli/Kokstad/Flesland. ILLUSTRASJON: NORCONSULT/STATENS VEGVESEN