I 1998 ble hele kulturfondets kapital plassert i aksjefond. Siden har aksjekursene falt kraftig, og styret vegrer seg for å selge andelene sine slik markedet er i dag. Resultatet er at fondet for øyeblikket har lusne 465 kroner på konto, skriver Sydvesten.

Likevel vil kulturprisen trolig bli delt ut, dersom styret finner en verdig kandidat. Fyllingsdalen bydel har nemlig gitt fondet et lån på 3500 kroner.

— Vi får være snille med dem, men det er snakk om et lån, sier bydelsstyreleder Einar Kaarbø. Han synes ikke det er riktig at bydelen skal lide for at forvaltningen av fondspengene har vært dårlig.

— Leker man med ilden, får man ta konsekvensene. De får sette pengene sine inn på høyrentekonto, sier Kaarbø til Sydvesten.

Det ønsker imidlertid ikke styreleder i Fyllingsdalen kulturfond - Shetland-Larsens Minne, Randi Skjold.

— Vi må ha litt is i magen. Nå har vi stilt alt i bero. Investeringen i aksjer ble jo gjort i 1998 og målet var å øke grunnkapitalen i fondet, sier Skjold.