— Vi vil ikke lenger kunne følge beboerne ut. Boligen kan bli som et fengsel om bemanningen skrelles, sier Jan Askeland og Nina Larsen, avdelingsledere for boligene i Heien og Hatleveien. De er svært urolige for konsekvensene om bydelen må kutte mye mer i omsorgen enn de alt har kuttet.

Det er byrådets forslag til budsjett som har gitt Bergenhus en ekstra utfordring. Bydelen har lagt opp et tilbud til psykisk utviklingshemmede som har en høyere standard enn andre bydeler. Det går ikke i lengden. Når det må kuttes, må Bergenhus derfor kutte mer enn andre bydeler.

De store institusjoner ble bygd ned da reformen for psykisk utviklingshemmede kom. Den enkelte fikk egen leilighet i felles bofellesskap. For beboerne har dette ofte slått heldig ut. De har lært å ta egne valg og i større grad kjent en verdighet.

— Måten vi tar hånd om de svakeste på sier oss noe om et samfunns kvalitet. Kutt vil spenne beina under en vellykket reform. Det kan gå på helsen løs både for beboerne og de ansatte frykter Ole Daniel Virkesdal, konserntillitsvalgt for Fellesorganisasjonen i Bergen.

— Jeg tror kuttene blir på under 10 prosent, for noen langt mindre, sier Bente Monstad, avdelingssjef for tjenester for funksjonshemmede i Bergenhus. Avdelingen skal nå gå gjennom omsorgstilbudet til den enkelt. Blir det endret, skal pårørende varsles minst 14 dager før, fra midten av desember. Først i januar vil bydelsstyret avgjøre.