Det siste halvåret har vært turbulent for Akvariet i Bergen. En langvarig konflikt mellom ledelse og ansatte endte med at direktør Kees Ekeli valgte å trekke seg før jul i fjor.

Akvariet fikk i fjor kritikk av Arbeidstilsynet. Det ble i en rapport påpekt svikt på flere områder, spesielt hos ledelsen. Tilsynet satte i alt frem ti pålegg Akvariet må etterkomme.

Bedriftshelsetjenesten Volvat er leid inn av Akvariet for å hjelpe til å rette opp i påleggene fra Arbeidstilsynet. BT har fått tilgang til en risikovurdering som Volvat gjorde sammen med de ansatte i februar. I risikovurderingen trekkes det frem flere forhold som kan få alvorlige konsekvenser, og som krever tiltak.

Mobbing, trakassering på arbeidsplassen og mangel på rutiner for å håndtere trusler og konflikter er noen av problemene som har vært på Akvariet, ifølge rapporten. Planer for bedring av arbeidsmiljøet har ikke vært fulgt opp, og ledelsen har ikke grepet inn når det har vært problemer.

Må ha jegerprøve

Risikovurderingen viser også at Akvariet skal gjøre en ny vurdering av rutinene for våpenbruk, dersom for eksempel sjøløver eller krokodiller skulle rømme. Akvariet skal vurdere om flere ansatte trenger å kunne avlive dyr.

Sjøløve på Akvariet
Odd Nerbø

— En risikovurdering innebærer å ta med alt, også verst tenkelige scenario. Og verst tenkelige scenario dersom sjøløver eller krokodiller rømmer, er at de i ytterste konsekvens må avlives. For at Akvariet skal kunne opprettholde det sikkerhetsnivået som kreves under slike scenarioer, må utvalgte ansatte ha jegerprøve, forklarer Are Kongestøl i Volvat, som har vært med på å utarbeide risikovurderingen.

Han presiserer at risikoen for at slikt kan skje er svært liten, og legger til at Akvariet i senere tid har gjennomført en egen vurdering av våpenbruk tilknyttet sjøløvehabitatet.

Avtroppende direktør Kees Ekeli var én av tre som hadde jegerprøven blant de ansatte. Derfor skal man vurdere om en ny ansatt nå skal sendes på kurs.

Sjøløve-smitte

Risikovurderingen viser at ansatte ønsker ny gjennomgang av sjøløvehabitatet. Der skal man se på problemstillinger som kyssing av sjøløver og rømming i forbindelse med show, og eventuell smittefare.

— Vi har vært veldig omfattende i rapporten. Sjøløvene har vært på Akvariet i tre år nå, så vi har lært hverandre å kjenne bedre. Det øker tryggheten, men det er viktig for oss å inkludere alt det kan være risiko for, sier verneombud Natalie Steinfeldt om sjøløverisikoen.

Kongestøl sier resultatene i risikovurderingen var som de hadde trodd på forhånd.

— Å få på plass en slik vurdering var blant påleggene fra Arbeidstilsynet. Formålet er å identifisere risikofaktorer knyttet til dyrene, publikum og de ansatte. Deretter vil vi bruke resultatene som et verktøy for videre forbedring, sier han, og skryter av Akvariets ansatte.

— De har virkelig strukket seg langt. Viljen til å ta problemene på høyeste alvor har overgått det jeg ser de fleste andre steder, sier Kongestøl.

- Ønsker å legge problemene bak oss

Akvariet valgte tidlig i desember å stenge dørene for å ordne opp i problemer tilknyttet dyrevelferd og arbeidsmiljøet. Siden gjenåpningen i februar er ting blitt mye bedre, mener Even Romarheim, de ansattes tillitsvalgt.

— Vi ønsker å legge problemene bak oss, og føler vi er kommet styrket ut av dette, sier Romarheim.

Han sier de ansatte har gått helhjertet inn i prosessen med å forbedre avvikene Arbeidstilsynet påpekte, og føler de er blitt hørt.

Nyansatt HMS-ansvarlig Ane Tidemann forklarer at mange tiltak er iverksatt, og at de har sendt inn det de skal til Arbeidstilsynet. Nå venter de på tilbakemelding fra Arbeidstilsynet på to forhold.

— Dette er en spesiell arbeidsplass. Vi er veldig interessert i å opprettholde et godt omdømme. Folkene her brenner ekstremt for jobben sin. Det er viktig å understreke at prosessen ikke er ferdig ennå, men vi er godt i gang med arbeidet for å sørge for at vi ikke opplever lignende igjen, sier hun.