Han har sittet ett år i fengsel for innbrudd på et legekontor, og var helt rein for heroin da han slapp ut for to uker siden. Per Egil er motivert for behandling, og i påvente av hjelp vil han gjerne holde seg unna heroin nå som suget ikke er altfor sterkt. Det er likevel ikke mulig for mannen fra Austevoll bare å sette en strek over 12 år på kjøret.

— Jeg er avhengig av noe, hvis ikke blir suget og abstinensene for sterke. Valget står mellom heroin og temgesic. Derfor kjøper jeg temgesic på svartebørs her i parken. På den måten risikerer jeg ikke å dø, og jeg gjør ingenting kriminelt. Men sjansen for at jeg havner på kjøret igjen er selvfølgelig stor når jeg vanker i miljøet her, sier Teisnes.

Temgesic er et smertestillende middel som brukes for eksempel ved smertebehandling hos kreftpasienter. Ved bruk av temgesic hos heroinmisbrukere blir suget etter heroin langt svakere, og det tar vekk store deler av virkningen av eventuelt heroinbruk i tillegg.

Endring fra nyttår

I Bergen har flere leger skrevet ut temgesic til narkomane pasienter som er tungt belastet. Målet har vært å gi dem et friskere og mer verdig liv.

Ved nyttår sendte imidlertid fylkeslege Helga Ariansen ut et brev til alle fylkets leger der hun presiserte at temgesic ikke kan brukes til rusbehandling, men at det bare skal brukes som et smertelindrende preparat.

— Vi hadde hørt at leger i fylket brukte dette som behandling av rusmisbruk, og det er ikke lov. Derfor sendte vi denne presiseringen. Retningslinjene er laget på nasjonalt nivå, vi bare sørger for at legene etterlever disse, sier Ariansen.

De narkomane har merket endringen godt. Mange får ikke lenger preparatet hos legen sin, og etterspørselen etter stoffet er stor på svartebørsen.

— Det har vært mye vanskeligere å få tak i det etter nyttår, sier Frank (39), som ikke vil ha etternavnet sitt i avisen.

Tjener på videresalg

Teisnes har fått tak i det han trenger så langt, men han er redd for at tilgangen skal bli mindre.

— Jeg kjøper dem her i parken for 100 kroner stykket, og så selger jeg dem videre til 150 kroner stykket. Det er slik jeg finansierer dem, og på den måten slipper jeg å gjøre kriminelle handlinger, men det betyr jo at jeg må henge rundt her hele dagen. Egentlig har jeg tilbud om jobb for trygd gjennom sosialkontoret. Det har jeg veldig lyst til, men jeg har ikke tid, sier Teisnes.

Han trenger fire-fem doser om dagen, altså 400-500 kroner dagen. Når han går på heroin, bruker han også fire fem doser, det vil si 1600-2000 kroner dagen.

Mange narkomane uttrykker frykt for at innskjerpingen vil føre til flere overdosedødsfall i tiden fremover.

— Akkurat nå er det lite heroin i byen, og den heroinen som er her er svak. Bare vent til det kommer nye, sterkere saker. Da vil noen av dem som går over fra temgesic til heroin dø. Merk mine ord, sier Per Egil.

Misbrukes av mange

Det faktum at temgesic blir solgt i Nygårdsparken, sier selvfølgelig noe om at folk misbruker legens tillit. I tillegg er det mulig å oppnå rusvirkning av stoffet dersom det injiseres med sprøyte. Under behandling legges tabletten under tungen. Det er dessuten et problem at enkelte narkomane bruker heroin samtidig med temgesic.

— Jeg ser at temgesic har negative sider. Jeg begynte selv med heroin fordi jeg ble avhengig av temgesic da jeg hadde lymfekreft som 20-åring. Men nå er preparatet redningen min, og for oss harde misbrukere synes jeg at de positive sidene med denne pillen overgår de negative. Den dagen jeg ikke får tak i temgesic, så setter jeg et nytt skudd, sier Per Egil, som venter på å komme inn på subutex-behandling for rusproblemet sitt.

For å få subutex må heroinmisbrukerne imidlertid ha fast bosted, skole eller jobb å gå til på dagtid og de må kunne levere to rene urinprøver før de starter behandlingen.

— Jeg kan ikke klare å få til det når jeg går på heroin. Da er jeg hektet og det er bare stoffet som teller. Med en overgang på temgesic kan jeg få det til, og jeg er helt sikker på at jeg kan klare å bli rusfri med hjelp og behandling, sier Teisnes.

DOPFRI: Per Egil Teisnes slapp ut for fengsel for to uker siden. Han har ikke brukt heroin på et år, men sier han må ha legemiddelet temgesic for å komme seg gjennom dagene. - Jeg får det ikke av legen. Derfor må jeg kjøpe det på svartebørs her i parken. Det er ikke bra for meg å være så tett på miljøet. Faren er stor for at jeg havner på kjøret igjen, sier 32-åringen. <br/> Foto: HELGE SUNDE