— Regelverket er ikke laget for å ha tre generasjoner boende på samme gårdsbruk, sier landbruksdirektør Ole Bakkebø.

På tunet til gården - som er et av de få gjenværende gårdsbrukene i Koldalen, like ved Eikelandsosen - viser fire generasjoner av familien Olderkjær frem gården og planene for det nye bolighuset.

Gården drives i dag av Arvid Olderkjær, som bor i et av de to eksisterende bolighusene. I det andre huset på gårdstunet bor mor til Arvid, Solveig Olderkjær.

Kommunen sier ja

— Min kone og jeg ønsker å overlate driften til sønnen vår og familien hans. Hvis ikke de kan overta snart må driften legges ned, sier Arvid Olderkjær.

Den tradisjonsrike gården har 74 mål dyrket mark og 60 sauer.

Både foreldre og bestemor Olderkjær ønsker å bli boende på gården når sønnen Terje overtar driften. Men da må Terjes familie bygge nytt bolighus. Terje og konen Aina har han tre små barn.

For å kunne bygge et nytt hus må familien skille ut et område til boligbygging i utkanten av tomten. Det krever dispensasjon fra den kommunale arealplanen. Fusa kommunes plan- og driftsutvalg har enstemmig gått inn for å gi slik dispensasjon - men landbruksavdelingen hos Fylkesmannen er av motsatt oppfatning.

- Noen må flytte

— Det er svært uvanlig at de som overtar driften bor på en fraskilt tomt i tilknytning til gården. Skal de drive må de også bo på selve gårdstomten, mener landbruksdirektør Bakkebø.

Hans utgangspunkt er at tre bolighus ikke gir samsvar mellom driften og boligmassen. Han understreker at han ikke kjenner detaljene i saken, men at det mest naturlige er at de som skal drive gården overtar et av bolighusene på tomten.

— Så må heller noen av de som bo der i dag flytte ut, sier han.

Et av argumentene for å gå imot dispensasjon er at regjeringen har bedt fylkene stramme inn på jordvernet. Utskilling av tomter er i strid med nasjonal jordvernspolitikk.

Terje Olderkjær reagerer sterkt på dette argumentet.

Kan ikke bygge andre steder

— Intensjonen med loven må jo være at det fortsatt skal være drift på gårdene, for å unngå gjengroing og opprettholde aktivitet i distriktene. Men Fylkesmannens avgjørelse medfører det motsatte, sier han.

Boligen han ønsker å bygge ligger på noen steinknauser helt i utkanten av den dyrkede marken. Tilkomsten er en allerede eksisterende grusvei.

— Det er umulig å bygge noe annet sted uten å skade driften i større grad. Ingen som kjenner gården skjønner at dette skal være noe problem. Det virker som om det har gått prestisje i saken, sier Olderkjær.

Selv om Fylkesmannens landbruksavdeling har vendt tommelen ned har kommunen opprettholdt sin dispensasjon. Neste skritt i saksbehandlingen er at en settefylkesmann skal vurdere saken.

HVEM SKAL UT? Fire generasjoner Olderkjær er minst en for mye på samme gård. Det er oppfatningen til Fylkesmannen i Hordaland. Til venstre: Solveig Olderkjær med sønnen Arvid Olderkjær. Til høyre: Terje Olderkjær med konen Aina og barna Torstein, Atle og Marie (i sjalet rundt magen til mor).
Rune Nielsen