Beboerne det gjelder er varsletpå mobil via sms, og vil få et nytt varsel så snart vannkvaliteten er normaligjen.

— Det kommer svar pånoen nye vannprøver i løpet av lørdagen. Hvis de er gode, kan de det gjelder begynneå drikke vannet fra springen igjen. Hvis ikke, må de fortsette å koke vannet tilde får en annen beskjed. Det kan kanskje først bli mandag, sier Anne MarieBrusdal, informasjonsrådgiver i Vann- og avløpsetaten.

Det var i 12-tiden torsdag at vannledningsbruddet i Kong Oscars gate i Bergen sentrum skjedde. Vannet flommet ut i gatene. Kommunen kom kjapt til og stengte av vannet.

Fredag ettermiddag og kveld måtte de 220 husholdningene hente vann i to vanntanker på gaten, satt ut av kommunen.

Bruddet er nå reparert, men Vann- og avløpsetaten er fremdeles ikke fornøyd medvannkvaliteten i området.