— Jeg må nok skrive på masteroppgaven i hele sommer, sier Hilde Elise Førde. Selv i juli er semesteret til masterstudenten i molekylærbiologi langt fra over.

Førde regner med å måtte jobbe i matbutikk i juli, for å klare seg økonomisk.

— Da må jeg arbeide med masteren på kveldstid, etter jobb, sier hun.

Første lønning regner hun ikke med å få før i august. Som mange andre studenter må hun klare seg uten lønn i både juni og juli.

NSU krever lønn

Lånekassens siste utbetaling før sommeren kommer midt i mai. I den to måneder lange pausen skaffer de fleste studenter seg sommerjobb. Jobbingen kan imidlertid ikke begynne før semesteret er over, og svært mange studenter har eksamen langt ut i juni. Mange masterstudenter må dessuten bruke sommeren til feltarbeid og innhenting av stoff.

— Når det kreves at man jobber mer enn 10 måneder må man også få støtte for det, sier Ingvild Reymert, leder for Norsk Studentunion (NSU).

NSU og Studentenes Landsforbund (StL) har i lengre tid jobbet aktivt for at studentene skal få 11 måneders studiestøtte, mot dagens 10. Da mener de mer penger, ikke bare at dagens midler blir utporsjonert på 11 måneder.

Lånekassen positiv

I forbindelse med en postkortkampanje til utdanningsministeren for økt studiestøtte, fikk NSU og StL brev fra 10.000 studenter. Over halvparten hadde eksamen etter 10. juni.

— Vi ble overrasket over at det gjaldt så mange. Det viser at problemet finnes over hele linjen, sier Reymert.

Lånekassen støtter forslaget om 11 måneders studiestøtte.

— Vi ser at det er et sterkt ønske fra studentene. Dessuten vil det koste oss lite rent organisatorisk å innføre det, sier informasjonssjef i Lånekassen, Astrid Mjærum.

Dagens studiestøtteordning har alltid lagt opp til at studentene må arbeide ved siden av studiene. Men tatt i betraktning det stadig lengre studieåret, mener Mjærum at 11 måneders studiestøtte vil være riktig.

— Studentene må få muligheten til å gjøre en god jobb med studiene, sier hun.

Sårbar periode

Tradisjonelt har fakulteter ved Universitetet i Bergen vært blant dem som avslutter semesteret sist.

Fakultetsdirektør Bjørn Åge Tømmerås er bekymret for at studenter må begynne å jobbe før de er ferdig med semesteret. Semesteret ved UiBs fakulteter varer inntil 15. juni. I tillegg har mange studenter feltkurs om sommeren, som er vanskelig å kombinere med sommerjobbing.

— Når det gjelder masterstudiet er problemstillingen særlig aktuell. Det er et krevende studie, som er vanskelig å kombinere med jobb ved siden av. Eksamen for dem som leverer til våren er i slutten av juni, sier han.

— Avslutningen av mastergraden er svært sårbar. Faglig sett hadde det vært gunstig med en annen finansieringsordning, sier han.

Ikke lettlurte

For å klare seg økonomisk har Hilde Elise Førde arbeidet ved instituttet gjennom semesteret, og bedt om å få all lønnen utbetalt i juni.

— Medstudentene mine har også spart opp penger. Noen har dessuten søkt om legater som de skal leve på i sommer, sier hun.

Førde leverer masteren til jul, men håper at 11 måneders studiestøtte innføres slik at andre studenter kan få det enklere om sommeren.

— Samtlige partier bortsett fra FrP går inn for 11 måneders studiestøtte i sine partiprogram, sier NSU-leder Reymert.

Hun forventer at ny studiestøtte får plass på neste statsbudsjett.

— Men alle partiene er ikke like klare på at en måned ekstra betyr mer penger. Det holder ikke å fordele dagens støtte på 11 måneder. Studenter er ikke så dumme at vi blir lurt av en vag formulering, sier hun.

Synes du studentene bør få støtte 11 måneder i året? Diskuter saken under!

MAGER SOMMER: - Tidligere år har jeg jobbet store deler av ferien, men for at jeg skal bli ferdig meg masteroppgaven må jeg ta sommeren i bruk, sier Hilde Elise Førde. Masterstudenten i molekylærbiologi må klare seg uten både lønn og studiestøtte i to måneder.
Rune Berentsen